Zpět na úvodní stránku  Anorganické chemikálie  Farmaceutické a potravinářské chemikálie

Organické chemikálie


Hledání podle počátečního písmene názvu
A   B   C   D   E   F   G   H   Ch   I   K   L  
M   N   O   P,Q   R   S   T   U   V   W   X   Z  

Nejobecnější výrazy (hydroxid, kyselina, oxid) jsou přesunuty na konec názvu.

Ceny (za 1 kg při odběru 1 t výrobku), pokud jsou uvedeny, jsou pouze orientační a nejsou v žádném případě podkladem pro další jednání s výrobcem.

CAS jsou katalogová čísla Chemical Abstracts Sevice.

Pozn.: Pro hledání můžete rovněž použít textový vyhledávač Vašeho internetového prohlížeče. Např. pro Windows Iternet Explorer použijte volbu Úpravy - Najít nebo Ctrl-F.

NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
acenaften tech. C12H10 83-32-9 DEZ
1,7- acetaminonaftol tech. C12H11NO2 6470-18-4 SCH
N- aceto-2-aminofenol na zakázku C8H9NO3 614-80-2 SCH
acetonkyanhydrin tech. C4H7NO 75-86-5 LZD
N- acetyl-4-(aminoetyl)benzensulfonamid tech. C10H14N2O3S SYN
1- acetylamino-7-naftol tech. C12H11NO3 SYN
akrylová kyselina tech. C3H4O2 79-10-7 SOK
allylchlorid tech. C3H5Cl 107-05-1 SCH
7- amino-1,3,6-naftalentrisulfonová kys. tech. C10H9NO9S3 SYN
7- amino-1,3-naftalendisulfonová kys. tech. C10H9NO6S2 842-15-9 SYN
3- amino-1,5-naftalendisulfonová kys. tech. -C acid C10H9NO6S2 131-27-1 SCH
7- amino-1-naftol tech. C10H9NO SYN
3- amino-2-hydroxy-5-chlorbenzensulfonová kys. tech. C6H6ClNO4S SYN
3- amino-2-hydroxy-5-nitrobenzensulfonová kys. tech. C6H6N2O6S SYN
1- amino-2-naftol-4-sulfonová kys. na zakázku C10H9NO4S 116-63-2 SCH
4- amino-3-nitrobenzensulfonová kys. tech. C6H6N2O5S SYN
3- amino-4-hydroxy-(N,2-karboxyfenyl)benzensulfamid na zakázku C13H12N2O5S 91-35-0 SCH
3- amino-4-hydroxy-5-chlorbenzensulfonová kys. tech. C6H6ClNO4S SYN
3- amino-4-hydroxy-5-nitrobenzensulfonová kys. tech. C6H6N2O6S SYN
3- amino-4-hydroxybenzensulfamid tech. C6H8N2O3S 98-32-8 SCH
3- amino-4-hydroxybenzensulfonová kys. tech. C6H7NO4S SYN
2-(3- amino-4-chlorbenzoyl)benzoová kys. tech. C13H10ClNO3 118-03-7 SYN
2- amino-4-nitrofenol tech. C6H6N2O3 603-85-0 SYN
4- amino-5-hydroxy-2,7-naftalendisulfonová kys. tech. C10H7Na2NO7S2 3963-80-2 SYN
2- amino-5-nitrobenzensulfonová kys. tech. C6H6N2O5S SYN
amino-G-kyselina tech. C10H9NO6S2 842-15-9 SYN
3- amino-N,N-dimetylbenzoová kys. tech. C9H11NO2 99-64-9 SYN
1- aminoantrachinon tech. C14H9NO2 82-45-1 SYN
4- aminoazobenzen-3,4'-disulfonová kys. tech. C12H11N3O6S2 2706-28-7 SYN
4'- aminoazobenzen-4-sulfonová kys. tech. C12H11N3O3S SYN
4- aminobenzamid tech. C7H8N2O 2835-68-9 SYN
5- aminobenzamidazolon tech. C7HHN3O SYN
4- aminobenzensulfonan sodný tech. C6H6NNaO3S 13333-70-0 SCH
4- aminobenzoan etylnatý farm. C9H11NO2 94-09-7 SYN
2- aminobenzoová kys. tech. C7H7NO2 118-92-3 SCH
3- aminobenzoová kys. tech. C7H7NO2 99-05-8 SYN
4- aminobenzoová kys. tech. C7H7NO2 150-13-0 SYN
4- aminodifenylamin-2-sulfonová kys. Nerolová kys. C12H12N2O5S 91-30-5 SCH
3- aminofenol tech. C6H7NO 591-27-5 SYN
2- aminofenol-4-metylsulfamid tech. C7H10N2O3S 80-23-9 SCH
5- aminoisoftalová kys. tech. C8H7NO4 99-31-0 SYN
3- anisidin 3-metoxyanilin C7H9NO 536-90-3 SYN
4- anisidin-2-sulfonová kys. tech. C7H9NO4S SYN
2- anisidin-4-sulfonová kys. tech. C7H9NO4S SYN
antracen tech. C14H8 120-12-7 DEZ
antrachinon tech. C14H6O2 84-65-1 DEZ
antrachinon-2-sulfonan sodný (stříbrná sůl) na zakázku C14H7NaO5S 131-08-8 SCH
antranilová kys. tech. C7H7NO2 118-92-3 SCH
arylisokyanáty tech. SYN
L- askorbová kyselina farm. C6H8O6 50-81-7 FAR
asulam tech. SYN
NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
benzen tech. C6H6 71-43-2 DEZ
O- benzensulfo-1-amino-8-hydroxy-3,6-naftalendisulfonová kys. tech. SYN
O- benzensulfo-H-kyselina tech. SYN
2- benzimidazolon tech. C7H6N2O 615-16-7 SYN
benzoan amonný tech. C7H9NO2 1863-63-4 SYN
benzoan sodný potr., farm. C7H5NaO2 532-32-1 SYN
benzokain farm. C9H11NO2 94-09-7 SYN
benzonitril tech. C7H5N 100-47-0 SYN
benzoová kys. potr., farm. C7H6O2 65-85-0 SYN
2- benzoxazolon tech. C7H5NO2 59-49-4 SYN
2- benzoxazolon-5-metylsulfon tech. C8H7NO4S SYN
benzoyl-I-kyselina tech. SYN
bis(2-metyletoxy)aluminumhydrid Synhydrid, 70% v toluenu C6H15AlO2   LZK
bon kyselina tech. C11H8O3 92-70-6 SCH
4- brombenzensulfamid tech. C6H6BrNO2S SYN
1,3- butadien tech. C4H6 106-99-0 KAU
n- butanol 99,6% C4H10O 71-36-3 SCH
butylmetakrylát tech. C8H14O2 9003-63-8 SYN
C kyselina tech. C10H9NO6S2 131-27-1 SCH
citrónová kyselina potr. C6H8O6 5949-29-1 AKT
1,7- Cléve kys. tech. SYN
1,6- Cléve kys. tech. SYN
cyklohexylisokyanát tech. C7H11NO 3173-53-3 SYN
cyklopropankarboxylová kys. tech. C4H6O2 1759-53-1 SYN
NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
desmedipham tech. SYN
di-2-etylhexylftalát tech.,praný C24H38O4 27554-26-3 DEZ
di-I-kyselina tech. SYN
1,4- diaminoantrachinon tech. C14H10N2O2 128-95-0 SYN
2,5- diaminobenzensulfonová kys. tech. C6HH8N2O3S SYN
3,5- diaminobenzoová kys. tech. C7H8N2O2 535-87-5 SYN
4,4'- diaminostilben-2,2'-disulfonová kys. tech. C14H14N2O6S2 SYN
1- diazo-2-naftol-4-sulfonová kys. tech. C10H6N2O4S 887-76-3 SCH
1- diazo-6-nitro-2-naftol-4-sulfonová kys. tech. C10H5N3O6S 50412-00-5 SCH
dibutylftalát tech. C16H22O4 84-74-2 DEZ
dietylentriaminpentaoctová kys. tech. LZD
dietyléter tech. C4H10O 60-29-7 SYN
difenylguanidin tech. C12H13N3 102-06-7 LZD
5-(2,3- dihydro-3,3-dimetyl-2-etoxybenzofuranyl)metansulfonát ethofumesat   SYN
1,8- dihydroxy-3,6-naftalendisulfonová kys. tech. C10H8O8S2 5808-22-0 SYN
1,5- dihydroxy-4,8-diaminoantrachinon tech. C14H10N2O4 SYN
1,4- dihydroxyantrachinon tech. C14H8O4 81-64-1 SYN
2,5- dichlor-4-sulfanilová kys. tech. C6H4Cl2O3S SYN
2,4- dichlor-5-sulfamoylbenzoová kys. Lasamid, farm. C7H5Cl2O4S 2736-23-4 SYN
2,4- dichlorfenylhydrazin hydrochlorid tech. C6H6ClN2 5446-18-4 SYN
diizobutylftalát tech. C16H22O4   DEZ
diizodecylftalát tech. C28H46O4   DEZ
2,3- dimetyl-2,3-dinitrobutan tech. C6H12N2O4 3964-18-9 SYN
N,N- dimetyl-3-toluidin tech. C9H13N 121-72-2 SYN
N,N- dimetyl-4-toluidin tech. C9H13N 99-97-8 SYN
N,N- dimetyl-N-(3-chlor-4-tolyl)močovina chlorotoluron   SYN
4,6- dinitro-o-kresol tech. C7H6N2O5 534-52-1 SYN
4,4'- dinitrostilben-2,2'-disulfonová kys. tech. C14H10N2O10S2 SYN
dinitrotoluen směs izomerů C7H6N2O4   SYN
dodecylbenzensulfonan sodný tech. C18H29NaO3S 25155-30-0 ENA
NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
epichlorhydrin tech., pro farm. C3H5ClO 481-29-8 SCH
ergokalciferol vitamin D2 C28H44O 50-14-6 SYN
ergosterol tech. C28H44O 57-87-4 SYN
ethofumesat tech. SYN
3-( etoxykarbonyl-anilino)-N-fenylkarbamát desmedipham   SYN
etylacetát tech. C4H8O2 141-78-6 SYN
etylbenzoát tech. C9HH10O2 93-89-0 SYN
etylendiaminteraoctová kys. EDTA, Chelaton, tech. LZD
etylfenyléter tech. C8H10O 60-12-8 SYN
2- etylhexanol tech. C8H18O 104-76-7 CHP
fenetol tech C8H10O 60-12-8 SYN
fenol tech. C6H6O 108-95-2 DEZ
fenyl-2-naftylamin antioxidant PBN, na zak. C15H13N 135-88-6 SCH
fenyl-I-kyselina tech. SYN
fenylhydrazin báze C6H8N2 100-63-0 SYN
fenylhydrazin hydrochlorid tech. C6H9ClN2 59-88-1 SYN
ftalanhydrid tech. C8H4O3 85-44-9 DEZ
ftalocyanin mědi tech. C32H16N8Cu 147-14-8 SCH
ftalocyanin mědi tech. C32H16CuN8 147-14-8 SYN
ftalocyanin mědi chlorovaný tech. SYN
G-sůl tech. C10H6Na2O7S2 SYN
Gamma kyselina tech. SYN
glycerol 80%,8% solí C3H8O3 56-81-5 MIL
NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
H-sůl tech. C10H7Na2O7S2 3963-80-2 SYN
hexogen tech. C3H6N6O6 SYN
4- hydrazinbenzoová kys. tech. C6H7N2O2 619-67-0 SYN
4- hydroxy-1-naftalensulfonová kys. Neville-W.kys. C10H7NaO4S 84-87-2 SCH
6- hydroxy-2,4-naftalendisulfonan sodný tech. C10H6Na2O7S2 SYN
6- hydroxy-2-naftalensulfonová kys. tech. -Schafferova kys. C10H6O3S 93-01-06 SCH
2- hydroxy-3-naftoová kys. tech. C11H8O3 92-70-6 SCH
2- hydroxy-5-chlor-3-nitrobenzensulfonová kys. tech. C6H4ClNO6S SYN
4- hydroxy-5-chlor-3-nitrobenzensulfonová kys. tech. C6H4ClNO6S SYN
2- hydroxybenzimidazol tech. C7H6N2O 615-16-7 SYN
5- hydroxyisoftalová kys. tech. C8H6O5 618-83-7 SYN
4- hydroxykumarin ČSL4 C9H6O3 1076-38-6 FAR
chinizarin tech. C14H8O4 81-64-1 SYN
1- chlor-2,3-epoxypropan tech., pro farm., epichlorhydrin C3H5ClO 481-29-8 SCH
1- chlor-2,4-dinitrobenzen tech. C6H3ClN2O4 97-00-7 SYN
5- chlor-2-benzoxazolon tech. C7H4ClNO2 95-25-0 SYN
4- chlor-2-nitroanilin tech. C6H5ClN2O2 89-63-4 SYN
1- chlor-3,5-dinitrobenzensulfonová kys. tech. C6H3ClN2O7S SYN
2- chlor-3,5-dinitrobenzensulfonová kys. tech. C6H3ClN2O7S SYN
4- chlor-3-nitrobenzensulfochlorid tech. C6H3Cl2NO4S 97-08-5 SYN
4- chlor-3-nitrobenzensulfonová kys. tech. C6H4ClNO5S 17691-19-9 SYN
4- chlor-3-nitrobenzoylbenzoová kys. tech. C13H8ClNO5 85-54-1 SYN
2- chlor-5-nitrobenzensulfonová kys. tech. C6H4ClNO5S SYN
chloranil tech. C6Cl4O2 118-75-2 SCH
1- chlorantrachinon tech. C14H9Cl 82-44-0 SYN
2- chlorbenzonitril tech. C7H4ClN 873-35-2 SYN
4- chlorbenzonitril tech. C7H4ClN 623-03-0 SYN
4- chlorftalová kys. tech. C8H5ClO4 56047-23-5 SYN
chlorotolouron tech. SYN
3- chlorpropen tech. C3H5Cl 107-05-1 SCH
chlortrifluoreten pro farm. C2ClF3 79-38-9 SCH
chromotropová kys. tech. C10H8O8S2 5808-22-0 SYN
NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
I-kyselina tech. SYN
izooktanol tech. C8H18O 104-76-7 CHP
kalciferol pryskyřice tech. SYN
karbazol tech. C12H9N 86-78-4 DEZ
krezoly tech. C7H8O   DEZ
lauryl-,dimetyl-,benzyl-,amonium chlorid 50.1% C21H38ClN 7281-04-1 SCH
leuko-1,4-diaminoantrachinon tech. SYN
leukochinizarin tech. SYN
metanol tech. CH4O 67-56-1 SYN
5- metoxy-2-sulfanilová kys. tech. C7H9NO4S SYN
3- metoxy-4-sulfanilová kys. tech. C7H9NO4S SYN
3- metoxyanilin m-anisidin C7H9NO 536-90-3 SYN
1- metoxykarbonylamino-7-naftol tech. C12H11NO3 SYN
O-(3- metoxykarbonylanilino)-N-(3-metylfenyl)karbamát phenmedipham   SYN
N- metyl-I-kyselina tech. SYN
metyl-N-(4-aminobenzensulfonyl)karbamát asulam   SYN
metyl-terc.butyléter tech. C5H12O 1634-04-4 CRC
metylmetakrylát tech. C5H8O2 9011-14-7 SYN
mitoxantron, hydrochlorid tech. SYN
mléčnan hořečnatý ČSL4 C6H10MgO6 18917-93-6 FAR
NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
naftalen tech. C10H8 91-20-3 DEZ
naftalen-2-sulfonan sodný tech. C10H7NaO3S 532-02-5 SYN
1- naftol tech. C10H8O 90-15-3 SCH
2- naftol tech. C10H8O 135-19-3 SYN
1,8- naftosulton tech. C10H6O3S 83-31-8 SYN
nerolová kyselina tech. C12H12N2O3S 91-30-5 SCH
Neville-Wintherova kyselina Na sůl C10H7NaO4S 84-87-2 SCH
nitriloctová kys. tech. 139-13-9 LZD
4- nitro-2-toluensulfonová kys. tech. C6H7NO5S SYN
4- nitro-2-toluidin tech. C7H8N2O2 570-24-1 SYN
3- nitro-4-toluidin tech. C7H8N2O2 119-32-4 SYN
4- nitro-4'-aminostilben-2,2'-disulfonová kys. tech. C8H12N2O8S2 SYN
3- nitrobenzensulfonan sodný tech. C6H4NNaO5S 127-68-4 SYN
4- nitrobenzoová kys. tech. C7H5NO4 62-23-7 SYN
nitrocelulóza tech. SYN
2- nitrofenol na zakázku C6H5NO2 88-75-5 SCH
2- nitrofenol-(N,2-karboxyfenyl)sulfamid na zakázku C13H10N2O7S 131971-24-9 SCH
2- nitrofenol-4-metylsulfamid tech. C7H8N2O5S 24855-58-1 SCH
5- nitroisoftalová kys. tech. C8H5NO6 618-88-2 SYN
2- nitrotoluen tech. C7H7NO2 88-72-2 SYN
4- nitrotoluen tech. C7H7NO2 99-99-0 SYN
4- nitrotoluen-2-hydroxyetylsulfamid tech. C9H12N2O5S SYN
4- nitrotoluen-2-sulfo-N-etylanilid tech. C15H16N2O4S SYN
4- nitrotoluensulfanilid tech. C13H12N2O4S SYN
octan draselný potr. C2H3KO2.3H2O 127-08-2 HMZ
octan sodný, trihydrát potr. C2H3NaO2 6131-90-4 HMZ
1- oktadecen tech. C18H36 112-89-9 SPA
oxycelulóza tech. SYN
NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
parafiny tech. (CH2)n 8002-74-2 PARA PAR
pentaerytritol pro výbušniny C5H12O4 115-77-5 SYN
pentaerytritol-tetranitrát tech. C5H12N4O12 SYN
pentrit tech. C5H12N4O12 SYN
perchloretylén tetrachloreten C2Cl4 127-18-4 SCH
phenmedipham tech. SYN
polybutadien kap. i kaučuk (C4H6)n 40022-03-5 KAU
polystyren různé (C8H8)n 9003-53-6 KAU
prokain hydrochlorid tech. C13H20N2O2 51-05-8 SYN
propamocarb tech. SYN
propyl-N-(3-dimetylaminopropyl)karbamát propamocarb   SYN
riboflavin ČSL4 C17HH20N4O6 83-88-5 FAR
NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
Schafferova kyselina tech. C10H6O3S 93-01-06 SCH
sorbitol potr. C6H14O6 50-70-4 LCM
stearan hořečnatý tech. C36H70MgO4 557-04-0 STZ
styren tech. C8H8 100-42-5 KAU
sulfanilová kyselina Na sůl C6H6NNaO3S 12333-70-0 SCH
1-(3- sulfofenyl)-3-metyl-5-pyrazolon tech. C10H10N2O4S SYN
1-(4- sulfofenyl)-3-metyl-5-pyrazolon tech. C10H10N2O4S SYN
3- sulfofenylgamma kys. tech. SYN
4- sulfofenylhydrazin tech. C6H8N2O3 SYN
< škrob potr. (C6H10O5)n 9005-25-8 AMY
tetrachloreten 99,9% C2Cl4 127-18-4 SCH
tetrachloreten tech.-perchloretylén C2Cl4 127-18-4 SCH
tetrachlormetan 99,99% pro spektra CCl4 56-23-2 SCH
tetrachlormetan tech. CCl4 56-23-2 SCH
2,3,5,6- tetrachlorobenzochinon chloranil C6Cl4O2 118-75-2 SCH
a name="u"> toluen tech. C7H8 108-88-3 DEZ
toluensulfonová kyselina 65% C7H8O2S 6192-52-5 HAB
3- toluidin tech. C7H9N 108-44-1 SYN
4- toluidin tech. C7H9N 106-49-0 SYN
3- toluidin(N-etyl-N-fenylamid)-2-sulfonová kys. tech. C15H18N2O2S SYN
4- toluidin-2-hydroxyetylsulfamid tech. C9H14N2O2S SYN
4- toluidin-2-sulfoanilid tech. C13H14N2O2S SYN
1,1,2- trichlortrifluoretan 99,99% C2Cl3F3 354-58-5 SCH
trinitroresorcin styfnová kys. C6H3N3O8   SYN
xylen tech. C8H10   DEZ

Zpět na úvodní stránku   Zpět na začátek

Zpracoval Dr. Jiří Škutchan. Modifikováno 27.8.2000.

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *