Zpět na úvodní stránku  Anorganické chemikálie  Organické chemikálie

Farmaceutické a potravinářské chemikálie


Hledání podle počátečního písmene názvu
A   B   C   D   E   F   G   H   Ch   I   K   L  
M   N   O   P,Q   R   S   T   U   V   W   X   Z  

Nejobecnější výrazy (hydroxid, kyselina, oxid) jsou přesunuty na konec názvu.

Ceny (za 1 kg při odběru 1 t výrobku), pokud jsou uvedeny, jsou pouze orientační a nejsou v žádném případě podkladem pro další jednání s výrobcem.

CAS jsou katalogová čísla Chemical Abstracts Sevice.

Pozn.: Pro hledání můžete rovněž použít textový vyhledávač Vašeho internetového prohlížeče. Např. pro Windows Iternet Explorer použijte volbu Úpravy - Najít nebo Ctrl-F.

NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
4-aminobenzoan etylnatý farm. C9H11NO2 94-09-7 SYN
4-aminobenzoová kys. tech. C7H7NO2 150-13-0 SYN
aprotinin farm. SPF
benzoan sodný potr., farm. C7H5NaO2 532-32-1 SYN
benzokain farm. C9H11NO2 94-09-7 SYN
benzoová kys. potr., farm. C7H6O2 65-85-0 SYN
bromokriptin mesylát farm. C32H40BrN5O5 .CH4O3S 22260-51-1 GNO
buprenorfin farm. C29H41NO4 52485-79-7 GNO
buprenorfin hydrochlorid farm. C29H41NO4 .HCl 53152-21-9 GNO
butorfanol tartarát farm. C25H35NO8 58786-99-5 GNO
cabergolin fosfát farm. C26H37N5O2 .(H3PO4)2 85329-89-1 GNO
cyklosporin A farm. GNO
dihydroergokristin mesylát farm. C35H41N5O5 .CH4O3S 24730-10-7 GNO
dihydroergotamin mesylát farm. C33H37N5O5 .CH4O3S 6190-39-2 GNO
dihydroergotamin tartarát farm. C33H37N5O5 .1/2 C4H6O6 5989-77-5 GNO
dihydroergotoxin mesylát farm. 8067-24-1 GNO
dihydrolysergová kys. farm. C16H17N2O2 5878-43-3 GNO
2,5-dichlor-4-sulfanilová kys. tech. C6H4Cl2O3S SYN
2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoová kys. Lasamid, farm. C7H5Cl2O4S 2736-23-4 SYN
draselný hydroxid ČSL4 KOH 1310-58-3 SCH
L-efedrin farm. ICN
epichlorhydrin tech., pro farm. C3H5ClO 481-29-8 SCH
ergokalciferol vitamin D2 C28H44O 50-14-6 SYN
ergokristin farm. C35H39N5O5 511-08-0 GNO
ergometrine maleate farm. C19H23N3O2 .C4H4O4 129-51-1 GNO
ergosterol tech. C28H44O 57-87-4 SYN
ergotamin farm. C33H35N5O5 113-15-5 GNO
ergotamin tartarát farm. C33H35N5O5 .1/2C4H6O6 379-79-3 GNO
folikulotropin farm. SPF
fosforečná kyselina tech., potr. H3PO4 7664-38-2 FOS
heparin farm. SPF
hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát tech., potr. Na2HPO4.2H2O 7558-79-4 FOS
hydrogenfosforečnan vápenatý tech., zubní CaHPO4 7757-93-9 FOS
hydrogenuhličitan sodný tech.,potr. NaHCO3 144-55-8 CHV 6900
1-chlor-2,3-epoxypropan tech., pro farm., epichlorhydrin C3H5ClO 481-29-8 SCH
chlorid vápenatý tech., potr. CaCl2 10043-52-4 CHV 20000
chlortrifluoreten pro farm. C2ClF3 79-38-9 SCH
inzulin vepřový farm. SPF
kalciferol pryskyřice tech. SYN
kyslík ČSL O2 7782-44-7 AGA
lisurid hydrogenmaleát farm. C20H26N4O .C4H4O4 19875-60-6 GNO
manganistan draselný ČSL4 KMnO4 7722-64-7 SCH
metergolin farm. C25H29N3O2 17692-51-2 GNO
metylergometrin maleát farm. C2OH25N3O2 .C4H4O4 57432-61-8 GNO
metylsergid maleát farm. C21H27N3O2 .C4H4O4 129-49-7 GNO
mléčnan hořečnatý ČSL4 C6H10MgO6 18917-93-6 FAR
nalmefen farm. C21H25NO3 55096-26-9 GNO
naltrexon hydrochlorid farm. C20H23NO4 .HCl 16676-29-2 GNO
nicergolin farm. C24H26BrN3O3 27848-84-6 GNO
nysatin farm. ICN
pergolid mesylát farm. C19H26N2S .CH4O3S 66104-23-2 GNO
perchloretylén tetrachloreten C2Cl4 127-18-4 SCH
prokain hydrochlorid tech. C13H20N2O2 51-05-8 SYN
sodný hydroxid ČSL4 NaOH 1310-73-2 SCH
sorbitol potr. C6H14O6 50-70-4 LCM
škrob potr. (C6H10O5)n 9005-25-8 AMY
tergurid hydrogenmaleát farm. C20H28N4O .C4H4O4 37686-85-4 GNO
tetrachloreten 99,9% C2Cl4 127-18-4 SCH
1,1,2-trichlortrifluoretan 99,99% C2Cl3F3 354-58-5 SCH
tripolyfosfát sodný tech., potr. Na5P3O10 7758-29-4 FOS
uhličitan vápenatý tech., potr. CaCO3 471-34-1 CHV 10000

Zpět na úvodní stránku   Zpět na začátek

Zpracoval Dr. Jiří Škutchan. Modifikováno 27.8.2000.

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *