Zpět na úvodní stránku  Organické chemikálie  Farmaceutické a potravinářské chemikálie

Anorganické chemikálie


Hledání podle počátečního písmene názvu
A   B   C   D   E   F   G   H   Ch   I   K   L  
M   N   O   P,Q   R   S   T   U   V   W   X   Z  

Nejobecnější výrazy (hydroxid, kyselina, oxid) jsou přesunuty na konec názvu.

Ceny (za 1 kg při odběru 1 t výrobku), pokud jsou uvedeny, jsou pouze orientační a nejsou v žádném případě podkladem pro další jednání s výrobcem.

CAS jsou katalogová čísla Chemical Abstracts Sevice.

Pozn.: Pro hledání můžete rovněž použít textový vyhledávač Vašeho internetového prohlížeče. Např. pro Windows Iternet Explorer použijte volbu Úpravy - Najít nebo Ctrl-F.

NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
aminochlorid zinečnatý tech. Zn(NH3)4Cl2 SCH
amonný hydroxid 24% roztok NH4OH 1336-21-6 SYN
dihydrogenfosforečnan amonný tech. NH4H2PO4 7722-76-1 SYN
draselný hydroxid 50% tekutý KOH 1310-58-3 SCH
draselný hydroxid ČSL4 KOH 1310-58-3 SCH
draselný hydroxid p.a. KOH 1310-58-3 SCH
draselný hydroxid tavený KOH 1310-58-3 SCH
draselný hydroxid tech.šup. KOH 1310-58-3 SCH
dusičná kyselina tech. HNO3 7697-37-2 SYN
dusičnan amonný agro, pro výbušniny NH4NO3 6484-52-2 LOV
dusičnan amonný tech. NH4NO3 6484-52-2 SYN
dusičnan sodný tech. NaNO3 7631-99-4 SYN
dusičnan vápenatý agro CaNO3 35054-52-5 LOV
dusitan sodný 30% tekutý NaNO2 7632-00-0 SYN
fluorid sodný tech. NaF 7681-49-4 SCH
fluoroboritan sodný apreton - roztok NaBF4 13755-29-8 SCH
fluorohlinitan sodný kryolit pro sklářství Na3AlF6 13775-53-6 SCH
fluorohlinitan sodný kryolit tech. Na3AlF6 13775-53-6 SCH
fluorokřemičitan draselný tech. K2SiF6 16871-90-2 SCH
fluorokřemičitan sodný tech. Na2SiF6 16893-85-9 SCH
fluorokřemičitan zinečnatý 27% tech. ZnSiF6 18433-42-6 SCH
fluorovodíková kyselina 40% p.a. HF 7664-39-3 SCH
fluorovodíková kyselina 40% pro polovodiče HF 7664-39-3 SCH
fluorovodíková kyselina 50% pro polovodiče HF 7664-39-3 SCH
fluorovodíková kyselina 70% tech. HF 7664-39-3 SCH
fosforečná kyselina tech., potr. H3PO4 7664-38-2 FOS
fosforečnan trojsodný tech. Na3PO4 7601-54-3 FOS
NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
hlinitý oxid alfa tech. korund Al2O3 1344-28-1 SCH
hlinitý oxid gama tech. Al2O3 1344-28-1 SCH
hlinitý oxid korund monokr. Al2O3 1344-28-1 SCH
hydrogenfosforečnan amonný tech. (NH4)2HPO3 7783-28-0 SYN
hydrogenfosforečnan sodný tech. Na2HPO4 7558-79-4 FOS
hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát tech., potr. Na2HPO4.2H2O 7558-79-4 FOS
hydrogenfosforečnan vápenatý tech., zubní CaHPO4 7757-93-9 FOS
hydrogensiřičitan sodný 35% tech. NaHSO3 7631-90-5 SYN
hydrogenuhličitan sodný tech.,potr. NaHCO3 144-55-8 CHV 6700
chlor kap. Cl2 7782-50-5 SCH
chlor kap. Cl2 7782-50-5 SPA
chlorid hořečnatý hexahydrát MgCl2.6H2O 7791-18-6 HMZ
chlorid vápenatý tech., potr. CaCl2 10043-52-4 CHV 9400
chlorid vápenatý, dihydrát potr., farm. CaCl2.2H2O HMZ
chlorid zinečnatý 30-45% roztok ZnCl2 7646-85-7 SCH
chlornan sodný tech. NaOCl 7681-52-9 SCH
chlornan sodný tech. NaOCl 7681-52-9 SPA
chlornan sodný Z (zředěný) NaOCl 7681-52-9 SCH
chlorovodíková kyselina čistá HCl 7647-01-0 SCH
chlorovodíková kyselina p.a. HCl 7647-01-0 SCH
chlorovodíková kyselina solná - tech. HCl 7647-01-0 SCH
chlorovodíková kyselina solná - tech. HCl 7647-01-0 SPA
karbid wolframu práškový W2C HMZ
kyanid draselný tech. KCN 151-50-8 LZK
kyslík ČSL O2 7782-44-7 AGA
manganistan draselný čistý KMnO4 7722-64-7 SCH
manganistan draselný ČSL4 KMnO4 7722-64-7 SCH
manganistan draselný p.a. KMnO4 7722-64-7 SCH
manganistan draselný tech. KMnO4 7722-64-7 SCH
měď pro element. analýzu Cu 7440-50-8 SCH
oleum tech. H2SO4.SO3 8014-95-7 SPA
pyrofosfát sodný tech. Na4P2O7 7722-88-5 FOS
NAZEV VLASTNOST VZOREC CAS VÝR. CENA
seleničitan zinečnatý sklář. ZnSeO3 13597-46-1 BOC
síran amonný tech.,hnojivo (NH4)2SO4 7783-20-2 SPA
síran hlinitý tech. Al2(SO4)3 17927-65-0 LZK
síran kobaltnatý tech., potr. CoSO4 HMZ
síran sodný kalcinovaný Na2SO4 7757-82-6 SPA
síran vápenatý, dihydrát tech. CaSO4.2H2O 10101-41-4 PRE
síran železnatý hydrát tech. FeSO4.H2O 7782-63-0 PRE
sírová kyselina akum. H2SO4 7664-93-9 FOS
sírová kyselina tech. H2SO4 7664-93-9 DEZ
sírová kyselina tech. H2SO4 7664-93-9 SPA
sírová kyselina tech. H2SO4 7664-93-9 SYN
sírová kyselina, dýmavá oleum H2SO4.SO3 8014-95-7 SPA
siřičitan sodný tech. Na2SO3 7757-83-7 SYN
sodný hydroxid 48% tekutý NaOH 1310-73-2 SCH
sodný hydroxid ČSL4 NaOH 1310-73-2 SCH
sodný hydroxid p.a. NaOH 1310-73-2 SCH
sodný hydroxid tavený NaOH 1310-73-2 SCH
sodný hydroxid tech. NaOH 1310-73-2 SPA
sodný hydroxid tech. šup. NaOH 1310-73-2 SCH
solná kyselina viz chlorovodíková kys. HCl 7647-01-0
titaničitý oxid běloba TiO2 1317-70-0 PRE
tripolyfosfát sodný tech., potr. Na5P3O10 7758-29-4 FOS
uhličitan draselný potaš hydrát K2CO3.1,5H2O 6381-79-9 SCH
uhličitan sodný tech. Na2CO3 497-19-8 CHV
uhličitan vápenatý tech., potr. CaCO3 471-34-1 CHV 7000
vápenatý hydroxid tech. CaH2O2 1305-62-0 CHV 3200
wolfram práškový W HMZ
železitý oxid pigment Fe2O3 1309-37-1 PRE

Zpět na úvodní stránku   Zpět na začátek

Zpracoval Dr. Jiří Škutchan. Modifikováno 27.8.2000.

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *