Rychlebské hory: Vrchol Kovadliny
Rychlebské hory: Vrchol Kovadliny
turistika.hyperlink.cz
zrcadla: www.treking.host.sk Zobraz pro tisk

Související články:
Hřebenovka přes Rychlebské hory II. a Králický Sněžník


Králický Sněžník

Toto rozlohou nevelké pohoří ležící na severu Moravy má významné postavení, protože je po Krkonoších a Jeseníkách se svou výškou 1423 m třetí nejvyšší u nás. Přes to se ho turistický ruch příliš nedotkl. Návštěvníci přijíždějící z Čech většinou skonči v sousedních Orlických horách, ti kteří přijíždějí z Moravy zase v Jeseníkách. Přesto (anebo proto) stojí zato navštívit toto trochu opomíjené pohoří.

Králický Sněžník najdeme severně od města Králíky, na historickém rozhraní Čech a Moravy na státní hranici s Polskem. Tam se taky nachází jeho větší část, která se v Polsku jmenuje SNIEZNIK KŁODSKY. Na našem území je pohoří dlouhé 16 km (ve směru severovýchod - jihozápad) a široké 12 km.
Z hlavního vrcholu Králického Sněžníku vybíhá pět samostatných vrcholů, z toho tři vybíhají do Polska. Na našem území vede jeden hřeben po státní hranici s vrcholy Malý Sněžník a Klepý, druhý hřeben má vrcholy Sušina, Podbělka a Srázná.
Pro svou polohu bylo strategickým vojenským cílem, o čemž svědčí i silné předválečné opevnění.

Doprava do oblasti

Králický Sněžník je dobře přístupný, protože leží v blízkosti autobusové linky Praha - Jeseník. Ze směru od Ostravy je nejlepší jet linkou Ostrava - Šumperk (protože ze Šumperku se lépe dostanete do Hanušovic než z Jeseníku). Přes Hanušovice, ze kterých je to do Králického Sněžníku kousek jezdí taky rychlíky z Brna do Jeseníku.
Trochu horší je už dostat se do konkrétních obcí, např. do Velké Moravy jezdí z Králík autobus dvakrát denně. Do Starého Města se dá dostat o něco líp.

Zvířectvo a rostlinstvo

Kromě vysázených smrkových monokultur obsahuje Králický Sněžník díky nadmořské výšce alpinská pásma. Vyskytuje se zde řada chráněných rostlin a živočichů, které mají v rezervaci svá nejvýchodnější nebo nejzápadnější stanoviště.

Ochrana oblasti

Vrcholy hřebenů a údolí řeky Moravy jsou chráněné jako Národní přírodní rezervace. Se svým ochranným pásmem vypadá spíše jako menší CHKO. Rezervace zabírá plochu přes 1700 ha a jsou v ní chráněné periglaciální a krasové jevy, četná rašeliniště, prameniště a rozsáhlé přirozené lesy.

Kam teda vyrazit

Králidký Sněžník je ideální na jednodenní výlety (ale dá se podniknout i dvoudenní přechod dvou "českých" hřebenů. Na projdění celé oblasti stačí 3 dny. V zimě se dají podnikat jak túry na běžkách, tak se dá sjezdovat - nejvíce v obci Velká Morava, kde vedou vleky na svah Svinní hory (1232 m). Za návštěvu stojí i zpřístupněná tvrz Bouda a pěchotní srub U Potoka.

Města a vesnice pod Králickým Sněžníkem

Staré Město pod Sněžníkem - křižovatka a východisko turistických cest na Králický Sněžník a západní část Rychlebských hor. V okolí je dost běžkařských terénů (Paprsek, Kunčice, Olšanka). Je dobře dostupné vlakem z Hanušovic.
Ve středověku se zde těžilo zlato a stříbrné rudy, dnešní název se používá od návštěvy Karla IV.
Dnes je to takový menší zapadákov, kde mají uprostřed náměstí starou benzinovou pumpu, ale i tak je hezké a stojí zato ho navštívit.

Velká Morava - známé lyžařské středisko a východisko túr na Králický Sněžník (nejvýhodnější východisko pro lidi s autama). V obci je několik vleků a dva hotely (Prométheus a Sněžník).

Hanušovice - toto město sice neleží přímo v Králickém Sněžníku, ale pokud přijíždíte odněkud z Moravy, musíte jet přes něj (městem projíždí rychlíky z Brna). Odtud se dá vlakem zajet do Starého Města nebo Králik (to samé autobusem). Pokud budete mít čas, určitě ochutnejte místní pivo.

Chaty v Králickém Sněžníku

Ty chaty, které leží přímo v horách (ne ve vesnicích pod Sněžníkem). Např. penzion Vilemína ve Velké Moravě (tel.: 049/622381, 0602/587091).

chata Návrší - jediná turistická chata v české části pohoří. Nabízí celoroční ubytování a stravování. U chaty je i lyžařský vlek. Tel.: 0649/239150.

chata Paprsek - tato chata sice leží v sousedních Rychlebských horách, ale napsal jsem ji tu, protože od Paprsku k chatě Návrší je to asi den cesty. U chaty je taky vlek. Tel.: 0649/294100.

Hala pod Snieznikem - tato velká chata leží v Polsku asi 2 km pod vrcholem Králického Sněžníku. Křižovatka turistických cest PTTK všech barev, které se používají. Platit lze údajně i českými korunami. Východisko na Malý Sněžník.

Hraniční opevnění z r. 1938

V roce 1938 byla vybudována linie těžkého opevnění, která měla zabránit přerušení důležitých dopravních spojů (železniční trať z Čech do Jeseníku a dál na Ostravu) i státní hranici.Linie opevnění vedla od vrcholu Sušiny (1321 m) přes vrchol Podbělka přes vesnici Červený Potok, město Králíky, tvrz Bouda a dál na Mladkov. Linie se skládá jak z lehkých řopíků (zkratka z Ředitelství opevňovacích prací), tak pěchotní sruby a tvrze.
Zpřístupněné objekty jsou tvrz Bouda ležící západně od města Králíky a pěchotní srub U Potoka 1 km severně od vesnice Červený Potok.

Králický Sněžník (1424 m)

Vrchol poskytuje dobré rozhledy, protože je plochý a porostlý pouze trávou. Na vrcholu najdeme pozůstatky kamenné rozhledny z r. 1899, která byla polskými ženisty r. 1973 odstřelena. Dnes působí nahromaděné kamení jako součást vrcholu, která tam byla vždycky. Kousek opodál stojí cedule upozorňující, že tudy vede státní hranice a že je tu hraniční přechod (pro pěší) otevřený v sobotu a neděli. Kamenný trojmezník vyznačuje historickou hranici království českého, markrabství moravského a hrabství kladského.

Kousek pod vrcholem ve výšce 1390 m pramení řeka Morava. Pramen vytéká ze zastřešeného a uzavřeného přístřešku. Odtud je krásný výhled do údolí směrem na Králíky. Nedaleko jsou pozůstatky Lichtenštejnovy chaty, ze které po požáru zůstal jenom zastřešený suterén. Jenom o pár metrů dál stojí známá socha Slůněte - symbol Králického Sněžníku.

Významná místa v Králickém Sněžníku

Malý Sněžník - 1337 m vysoký vrchol, který je narozdíl od Králického Sněžníku zalesněný, ale přesto poskytuje dobré výhledy. Leží na státní hranici a je dobře přístupný od chaty Hala pod Snieznikem.
Vlaštovčí kameny - chráněné bizardní skály a kamenná moře. Dříve kolem vedla červená značka, která ale od poloviny 80. let vede odklonem a na vrchol stoupá pouze žlutá.
Prudký potok - pramení na rašeliništi pod vrcholem Sušiny. V soutěsce jím vytvořené je mnoho vodopádů a kaskád. Soutěska je velmi vhlká, pokrytá mechem a kapradinami a přehrazená padlými stromy.
Tvarožné díry - vápencové jeskyně, které jsou veřejnosti nepřístupné (ale dá se do nich dostat). Soustava úzkých a nízkých chodeb je dlouhá 250 m částečně jí protéká potok.
Patzeltova jeskyně - malá jeskyně tvořená pouze jednou šikmou chodbou se síní a jezírkem. Leží na západním svahu Podbělky. Protože k ní nevede turistická značka ani jiná cesta a není v lese z dálky vidět, chce to trochu trpělivosti při jejím hledání.

Hřebenovka přes Králický Sněžník

Vícedenní hřebenovka jde navrhnout asi jenom jedna, a to po této trase: Králíky - Horní Lipka (červená značka) - hraniční přechod s Polskem (modrá značka) - Klepý (1143 m) - Hraniční skály (1320 m) - Malý Sněžník (1338 m) - Hala pod Snieznikem - Králický Sněžník - Stříbrnická - Sušina (1321 m). Ze Sušiny už záleží, kam chcete dojít: přes Podbělku (1307 m) do Horní Moravy nebo Vojtíškova anebo údolím Prudkého potoka do Vysokých Žibrodovic.

© Tomáš Vítek
Přidáno 1. 2000

 Úvodní stránka
 Popisy pohoří
 Zážitky z cest
 Webový rozcestník
 E-mail


9.2.2001 - Stránky jsou celé dynamicky generované, funguje přidávání komentářů, adres, tisk.
leden 2001 - Přidány Chočské vrchy do popisů pohoří.
 
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *