OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY

 
 
 • Home

 •  
 • Akciové fondy
 • Fondy fondů
 • Dluhopisové fondy
 • Peněžní fondy
 • Smíšené fondy

 •  
 • Přehled IS
 • Grafy
 • Kurzy
 • Ostatní
 • Časté otázky
 •  
  Téma
  Koeficienty rizika jednotlivých fondů

  Riziko je jedním z hlavních faktorů, které musí brát investor v úvahu. Na těchto stránkách se od počátku objevoval tzv. koeficient rizika (KR) jednotlivých druhů fondů, ze kterých jste si mohli udělat obrázek o rizikovosti jednotlivých druhů fondů. Teď se dočtete o KR jednotlivých OPF.

  Akciové fondy

  Aktuální koeficient rizika: 3,3
  Fond s nejmenším KR: ING český akciový (1,38)
  Další fondy v grafu:


   

  Dluhopisové fondy

  Aktuální koeficient rizika: 0,5
  Fond s nejmenším KR: OB KVANTO Globální list. (0,01)
  Další fondy v grafu:


   

  Fondy fondů
  Aktuální koeficient rizika: 2,8
  Fond s nejmenším KR: CSAM Dynamický (1,79)
  Další fondy v grafu:


   

  Fondy peněžního trhu

  Aktuální koeficient rizika: 0,0

  Všechny peněžní OPF měly KR 0,0, kromě OPF AKRO Obligace, který byl do konce července fondem dluhopisovým.
   

  Smíšené fondy

  Aktuální koeficient rizika: 1,3
  Fond s nejmenším KR: Balancovaný fond nadací - ŽB Trust (0,16)
  Další fondy v grafu:

  Další smíšené fondy, které přesáhly KR 10,0:

  1. IN IPB výnosový ... 14,09
  Union vyvážený ... 14,53
  Živnobanka - Interkonto ... 21,41
  Živnobanka - KBF ... 110,79
     Pozn.: V přehledu nejsou uvedeny fondy, které dosáhly záporného zhodnocení v období 14. 1. - 1. 9. 2000 a fondy, které jsou otevřené méně než 1/2 roku. Dále není zařazen fond ČSOB český dluhopisový, který měnil svoji nominální hodnotu. InvestAGe AG 135 FOND je uveden jako smíšený.  Pozn.: Koeficient rizika je pojat jinak než volatilita právě proto, že je v něm zakomponován už výsledný efekt. To umožňuje porovnávat riziko OPF objektivněji ... pro názornost uvádím malý příklad.

  Znodnocení fiktivního fondu č. 1 (dluhopisového) za 10 týdnů:

  0,15 -0,23 0,50 0,01 -0,06 0,00 0,30 0,10 0,15 -0,20 

  Zhodnocení fiktivního fondu č. 2 (akciového) za 10 týdnů:

  1,50 -2,30 5,00 0,10 -0,60 0,00 3,00 1,00 1,50 -2,00

  Jak je vidět, zhodnocení akciového OPF jsou roven desetinásobku hodnotám OPF dluhopisového. Týdenní volatilita by byla také desetinásobná. Je desetinásobné i riziko? Ano i ne. Ano v případě, že nás zajímá pouze zhodnocení bez sledování výsledného efektu. Pak je desetinásobné i riziko (volatilita 1,7 vs. 0,17). Pokud bychom ovšem brali ohled na celkové zhodnocení (7,2 vs. 0,72), vypovídací schopnost volatility klesá. Nelze dosáhnout vyššího zhodnocení bez vyšší volatility (obecně). Proto je zde koeficient rizika (KR), který pro oba dva fiktivní fondy má stejnou hodnotu a to 0,68.

  Výpočet KR u fondu č. 1 .... (0,23+0,06+0,2) / 0,72 = 0,68
  Výpočet KR u fondu č. 2 ... (2,3+0,6+2) / 7,2 = 0,68  Pozn.: Omlouvám se za nelehce čitelné písmo v grafech.

  Copyright © 2000 Martin Haničinec - všechna práva vyhrazena
  * Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *