Tajné písmo a číselné soustavy


Výsledky

Úlohy:

 1. Zjistěte číslo x ,tak aby platilo:
  (374)8 - (503)6 + (123)7 = (x)5.
 2. Dostali jsme do rukou sešit čtrnáctiletého žáka, který měl na vysvědčení samé jedničky a byl znám jako výborný počtář. Ale když jsme po něm přepočítávali některé příklady, museli jsme kroutit hlavou:
    3 205   3 217   7 315   1 161 : 31 = 31
   + 4 775  - 1 452  - 1 625  
  --------  -------  --------
   10 202   1 545   5 470
  
  Jak jen mohl žák-jedničkář vypočítat takové nesmysly? Co o tom soudíte?
 3. Každé složené číslo můžeme vyjádřit jako součin prvočísel, přičemž v každé soustavě jich je stejný počet.
  Například:
     a) 36 = 22 * 32
     b) 36 = (100 100)2 = [(10)2]2 * [(11)2]2,
     c) 36 = (1 100)3 = 22 * [(10)3]2,
     d) 36 = (210)4 = 22 * 32.
  
  Vyjádřete číslo 20 jako součin prvočísel v soustavě desítkové, dvojkové, trojkové a čtyřkové.
 4. Vypočtěte přirozené číslo z, pro které platí (436)z = (1 352)6.
 5. Čemu se rovná 84, jestliže 8 * 8 = 54? tato otázka není nesmyslná, neboť 54 není číslo zapsané v desítkové soustavě. Zkuste to dešifrovat.
 6. Rozluštěte tento rébus:
     92B * A7
    -------
     7126
     4C6C
    --------
     761CC 
  
  Je to zápis součinu dvou čísel v třináctkové soustavě.
 7. a) Sestavte převodní tabulku, v níž budou čísla se základem z = 10 (od 1-20 atd.) vyjádřená v číselných soustavách se základem z = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.
  b) Použitím převodní tabulky doplňte výsledky těchto rovností:
  1. (12)3 + (2)3 * (11)3 - 203 = ( )10,
  2. [(2)9 * (13)5] : (10)4 = ( )3,
  3. [32 + (10)5] / (2)7 = ( )4,
  4. [(12)13 + (10)5] / 2 = ( )11 .
  
  c) Jsou dána čísla (205) , (6003) , (123534) , (827) .
  Rozhodněte, která z těchto čísel nemohou mít za základ z číslo 6.
 8. Uvedená tabulka čísel je dobrou pomůckou při hledání myšlených čísel. Zvolte si libovolné číslo od 1 do 63. Oznamte mi, ve kterých sloupcích tabulky je toto číslo. Bez toho, že bych se podíval do tabulky, hned uhádnu, které číslo jste si zvolili.
  1 2 4 8 16 32
  1
  3
  5
  7
  9
  11
  13
  15
  17
  19
  21
  23
  25
  27
  29
  31
  33
  35
  37
  39
  41
  43
  45
  47
  49
  51
  55
  57
  59
  61
  63
  2
  3
  6
  7
  10
  11
  14
  15
  18
  19
  22
  23
  28
  29
  30
  31
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  56
  57
  59
  60
  61
  62
  63
  4
  5
  6
  7
  12
  13
  14
  15
  20
  21
  22
  23
  28
  29
  30
  31
  36
  37
  38
  39
  44
  45
  46
  47
  52
  53
  55
  60
  61
  62
  63
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  56
  57
  59
  60
  61
  62
  63
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  56
  57
  59
  60
  61
  62
  63
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  59
  60
  61
  62
  63
  Myslete si např. číslo 51. Toto číslo je ve sloupcích označených nahoře 1, 2, 16, 32. Stačí, jestliže sečtu čísla sloupců, která mi ohlásíte, a dostanu vaše číslo.
  Vysvětlení tabulky se zakládá na dvojkové soustavě čísel. V této soustavě jsou jen číslice 0 a 1. Čísla přeměníme z desítkové soustavy do dvojkové na základě mocni čísla 2, např.
  510 = 1 * 22 + 1 * 20 = 1012 , 
  610 = 1 * 22 + 1 * 21 + 0 * 20 = 1102 ,
  910 = 1 * 23 + 0 * 22 + 0 * 21 + 1 * 20 = 1 0012 
  
  atd. Ve sloupci 1 uvedené tabulky jsou všechna čísla, jejichž poslední číslice ve dvojkové soustavě je 1, tudíž lichá čísla tvaru 2k + 1. Ve sloupci 2 jsou všechna čísla, jejichž předposlední číslice ve dvojkové soustavě je 1, tudíž čísla tvaru 4k +2 nebo 4k + 3. Např. čísla 2, 3 (kde k = 0) a 6, 7 (kde k = 1) atd. Číslo 31 v dvojkové soustavě píšeme 11 111, a vyskytne se proto ve sloupcích 1, 2, 4, 8, 16. Sčítáme mocniny 2, které jsou v označení sloupců, a dostaneme 1 + 2 + 4 + 8 + 16 =31.

Výsledky

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *