Číselné rébusy


Výsledky

Úkoly:

 1. Již od pradávna jsou známé problémy s písmeny místo číslic. Roku 1931 zavedl pro ně M. Vatriquant název kryptogramy, pokud písmena stojí je vedle sebe, ale nedávají nedávají smysl. Říkáme jim i algebrografy. Jestliže tvoří písmena, která máme nahradit číslicemi, slova, která mají význam, vznikají alfametrické problémy (J. A. Hunter, 1955). Nejsou přesně známy zákony, jak postupovat při řešení. Je třeba začít vždy tím písmem, které zřejmě představují číslice 0, 1 nebo 9. Pokuste se vyřešit následující alfametrické problémy:
  obr.
 2. Vyluštěte tento rébus:
       ATU + IAZ = IITE
        -   -   :
       NEG : IOG =  E
       ------------------
       PAU - NZ = PPA 
  
  Po uspořádání písmen označujících číslice od 0 do 9 vám vyjde ruské slovo, které vyjadřuje matematický termín.
 3. Při sčítání jsme čísla nahradily písmeny. Zjistěte všechna čísla, pro která platí:
         B D C E
        + B D A E
        ----------
        A E C B E 
  

 4. Zjistěte dvě čísla, jejichž součet je 123 456. Jedinou podmínkou je, aby jedno z obou čísel mělo tři stejné číslice (samozřejmě kromě jiných) s výjimkou jednotky.
 5. Je daný dělenec x4 + 1, dělitel x - 1 a podíl x3 + x2 + x + 1.
  Určete bez dělení zbytek.
 6. Sečtěte tři čísla, z nichž jedno je zapsáno jednou jedničkou a čtyřmi dvojkami, druhé dvojkou a čtyřmi trojkami a třetí jedničkou, dvěma dvojkami, trojkou a čtyřkou. Dostanete součet 98 765.
  Napište správně celý příklad.
 7. Nahraďte číslicemi:
       MNO = (NM)N = O * O * O
  

 8. Najděte všechna čtyřciferná čísla, která mají tyto vlastnosti: první dvě a druhé dvě cifry jsou druhé mocniny čísel, které napsány vedle sebe dají číslo, jež umocněno na druhou je původní čtyřciferné číslo.
 9. V jazyce IDO čteme tento součet:
        SAGO (moudrost)
       + SANO (zdraví)
      --------------------
       FELIC (štěstí)
  
  Za různá písmena dosaďte různé číslice, aby součet byl správný. Vymyslete si podobnou úlohu
 10. Šestimístné číslo začíná jedničkou. Jestliže přesuneme tuto jedničku na konec čísla, zvětší se číslo trojnásobně.
  Zjistěte hledané číslo.
 11. Za trojúhelníčky a písmena dosaďte číslice, tak aby násobení bylo správné:
  Obr.
  * Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *

Výsledky