Chočské vrchy

Chočské vrchy jsou takové nevelké pohoří na středním Slovensku. Leží sice ve stínu Západních, Vysokých a Nízkých Tater, ale to vůbec neznamená že si nezaslouží pozornost, protože se výrazně odlišuje od okolních velikánů.

Chočské vrchy najdeme na Slovensku mezi masívy Tater a Fatry. Vyčnívají vysoko nad Liptovskou dolinou a jejich nejvyšší vrchol poskytuje krásné výhledy. Nejbližším většími městy jsou Ružomberok, který leží jen několik kilometrů jižně od Velkého Choče a Liptovský Mikuláš. Pohoří netvoří souvislý hřeben, ale je „rozřezáno” hlubokými údolími. Tím pádem zde nejde podniknout klasická hřebenovka a turistika v této oblasti se výrazně lyší od turistiky v okolních pohořích. Celé pohoří se dělí na tři menší části: Prosečné, Sielnické vrchy a Choč.
Prosečné je nejvýchodnější částí Chočských vrchů. Je doslova rozryté hlubokými kaňonovitými dolinami - Prosieckou a Kvačianskou dolinou, které dělí tento podcelek na masívy Pravnáča (1206 m), Prosečné (1372 m) a Lomného (1278 m). Sielnické vrchy nejsou příliš členité, leží mezi Chočem a Prosečné a nejvyšší vrcholy jsou Magura (1170 m), Havrania (1130 m) a Sielnicka hora (1051 m). Masiv Choče má několik vrcholů z nichž jsou nejvyšší Veľký a Malý Choč. Do masivu se hluboko zařezává Turícká dolina.

Doprava do oblasti

Do západní oblasti se lze nejlépe dostat přes Ružoberok, kterým prochází "translovenská magistrála" (železniční trať Žilina - Košice). Z Ružomberoku do obce Likavka, od které se zvedá masiv Choče, je to asi 1/2 hodiny chůze. Východní a severní část je dostupná autobusy z Lipotovského Mikuláše a Dolního Kubína.

Ochrana oblasti

Chočské vrchy jako celek nejsou nijak zvlášť chráněné. Najdeme však na jejich území několik přírodních rezervací: Choč, Ivachnovský luh, Posiecka dolina a Kvačianska dolina ve kterých jsou chráněné vzácné rostliny a živočichové, neporušená příroda a zajímavé geomorfologické hodnoty. Z důvodu zabezpečení ochrany tohoto vzácného přírodního komplexu byl vypracovaný návrh na zřízení Chočského národního parku.

Mapy

Celou oblast pokrývá mapa VKÚ Harmanec č. 111 Chočské vrchy - vodná nádrž Liptovská Mara v měřítku 1 : 50 000.

Kam teda vyrazit

Veľký Choč (1608 m)

Nejvyšší vrchol celého pohoří. Poskytuje krásné výhledy a za dobrého počasí můžete vidět Malou a Velkou Fatru, Nízké a Západní Tatry (částečně i Vysoké), Slovenské Beskydy s dominantní Babí horou a samozřejmě Liptovskou Maru. Na vrcholu je kovová deska s vyznačením směrů, ve kterých jsou vidět dané hory, a vrcholová kniha. Nad hranicí lesa zhruba od 1200 m se nacházejí horské louky, které přecházejí v hustou kosodřevinu. Na Strední Polaně (1295 m) je kousek od turistického rozcestníku otevřená dřevěná chata, která může dobře posloužit pro nocleh.

Sousední Malý Choč s výškou 1464 m poznáte z dálky podle kovového kříže na jeho vrcholu. Oba vrcholy jsou z jasně bílého vápence a odděluje je od sebe sedlo Vráca (1422 m).

Prosiecka dolina

Jedna z nejkrásnějších dolin na Slovensku. Je dlouhá asi 3 km a vápencové stěny jsou vysoké místy až 600 m. Celou dolinou prochází naučná stezka. V horní části doliny i u rozcestí Vidová ústí krátká dolina zakončená 15 m vysokým vodopádem. Dolinou protéká potok, jehož řečištěm musíte projít v nejužším místě doliny, které se nazývá Vráta.
Výchozím bodem do doliny je obce Prosiek, do které jezdí autobusy z Liptovského Mikuláše.

Kvačianska dolina

Druhá krásná dolina, která je rovnoběžná s Prosieckou dolinou. Její dno a svahy jsou zarostlé hustými smrkovými a borovicovými lesy. Nejkrásnější výhledy poskytuje skalnatý výčnělek Roháč. Najdeme ho v dolní části doliny a je to nejvyšší bod na staré vozové cestě. Poznáte ho jistě podle kamenného kříže z r. 1860. Turisticky nejvýznamnějším bodem v horní části jsou Oblazy. Leží u potoku Kvačianka, a stojí tam starý, částečně zrenovovaný, dřevěný vodní mlýn s hospodářskou částí a pilou.
Ze severu je dolina přístupná od obce Veľké Borové, z jihu od obce Kvačany.

Likavský hrad

Gotický hrad ze 13. století na jihozápadním úbočí Choče. Jeho úkolem bylo chránit důležitou obchodní stezku, která vedla z Považí na Oravu a dál do Polska. V letech 1431 až 1434 se hradu zmocnili husitská vojska. Po dobytí císařskými vojsky v r. 1670 byl používán jako vězení, až do roku 1707, kdy byl zničen ustupujícími vojsky Františka Rákocziho. Od té doby pustnul. Kolem zříceniny prochází červená turistická značka. Pod hradem je přírodní amfiteátr ve kterém se konají folklórové slavnosti.

Lipovský hrad

Hrad z r. 1262 byl nejvýše položeným hradem na Slovensku. Během 13.-14. stol. byl postupně rozšiřován. Na začátku 15. století ho několikrát poškodily vojska Zikmunda Lucemburského i husité. V roce 1474 ho dal Matyáš Korvín zbourat z pomsty bývalému majiteli za spolčení s polským králem. K hradu vede červená turistická značka od obce Bukovina a žlutá od obce Kalameny.

Valaská Dubová

Původně Valašská obec. V roce 1713 v místní hospodě chytli Jánošíka. To připomíná nápis na Jánošíkově krčmě: V tomto hostincichytili v roku 1713 Jurka Jánošíka, kterého zradila stará bachorka so svojou dcérou Žofou za 200 dukatov.

Bešeňová

Malá obec pod Chočskými vrchy známá hlavně díky termálnímu koupališti s celoročním provozem. Toto koupaliště bylo vybudováno na začátku 90. let a je opravdu hezké. Ubytování je možné přímo v areálu koupaliště (hotel a bungalovy) anebo ve vesnici, kde se nachází hodně privátů. V Bešeňové se nacházejí i známé Bešeňovské travertiny. Jedná se o travertinové terasy a kopy s pramenem železité vody. Leží v blízkosti železniční tratě a z vlaku jdou vidět.

Návrhy túr

V oblasti Chočských vrchů lze naplánovat hodně tras na jednodenní výlety. Vícedenní přechod je "těžké" naplánovat, protože jak jsem se už zmínil, pohoří je rozřezáno dolinami a turistické značky příliš na sebe nenavazují.

Výstup na Veľký Choč

Trasa: Ružomberok (494 m) - Likavka (540 m) - Likavský hrad - Predný Choč (1249 m) - sedlo Spuštiak (1095 m) - Stredná poľana - Velký Choč (1608 m) - sedlo Vráca (1422 m) - Malý Choč (1465 m) - Žimerová (1080 m) - ústí doliny Jastrabá - Lůčky (598 m). Čas túry asi 7 h, převýšení 1114 m.
Další možnosti na výstup jsou jít opačným směrem anebo od Stredné polany sestoupit do Valaské Dubové, kde můžete zastavit v Jánošikově krčmě.
Když už navštívíte Veľký Choč, nezapomeňte vylézt ze sedla Vráca na Malý Choč. Jsou z něho taky krásné výhledy i na Velký Choč, ale když bude bouřka, tak se nedotýkejte toho železného kříže :-)

Přechod Kvačianské a Prosiecké doliny

Trasa: Kvačany (610 m) - Oblazy (Kvačianská dolina) - Prosečné (1372 m) - Prosiecká dolina - Prosiek. Čas túry něco přes 6 hodin.
Touto túrou projdete obě nejkrásnější doliny a rozhlídnete se z Prosečné (1372 m). Do Kvačan i Prosieku jezdí autobusy z Liptovského Mikuláše.

Doufám, že jsem Vás tímto výčtem základních informací o Chočských vrších alespoň trochu "navnadil" a že se tam (třeba při cestě zpátky z vyšších slovenských pohoří) vydáte.

© Tomáš Vítek


turistika.hyperlink.cz

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *