TECHNIKA


JSDH v Jindřichově je vybavena a k zásahům při mimořádných událostech používá zásahová vozidla CAS 32 TATRA 815, 6x6 a dále VEA Dacia Double Cab 4x4 RI, toto vozidlo je vybaveno materiálem pro technické zásahy ( DN, požáry, polomy, likvidace bodavého hmyzu atd. ). Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 TATRA 815, 6x6 byla zakoupena v prosinci roku 1985. V roce 2002 byla na tomto vozidle provedena výměna výstražného zvukového a světelného zařízení a dále v roce 2007 byla za pomocí všech členů JSDH opravena nádrž na vodu a veškeré příslušné armatury. Od února roku 2007 má jednotka ve výbavě nové zásahové vozidlo VEA Dacia Double Cab 4x4 RI, které se nám podařilo získat za vydatné podpory Obce Jindřichov a sponzorů.

CAS 32 TATRA 815 6x6 CAS 32 TATRA 815 6x6 VEA Dacia 4x4


Mezi další vybavení jednotky patří 3 přenosné požární stříkačky PPS - 8, PPS - 12, PPS - 12 R - tato mašina je mimo jiné určená také pro požární sport.

PPS - 12 R, Lucius PPS - 12 R, Lucius PPS - 12 R, Lucius


Dále má jednotka ve výbavě 5 ks dýchacích přístrojů Saturn S - 71. Za vydatné pomoci obce a firmy PSVS Praha je jednotka vybavena dalším potřebným vybavením pro kvalitní zvládnutí zásahu.

10 t rozpínák PSVS Motorová rozbrušovačka


Zpět