Zrušená trať Krnov - polské Glubčice ( září 2008 )
 
... tato trať o délce 18 kilometrů byla v provozu od roku 1873. Poválečná doprava byla zahájena 30. května 1945 pro potřeby
Rudé armády, provoz až do roku 1946 ... a byla používána mimo jiné i k odsunu německého obyvatelstva. Krnovské strojní čety
jezdily až do železniční stanice Koźle. V roce 1958 byly snahy o obnovení nákladní dopravy - k obnovení však nedošlo.
Po celou dobu až do počátku 90. let byla trať udržována v provozuschopném stavu, mj. i ze strategických důvodů / zájmy Varšavské smlouvy /.
Doprava do dřevoskladu skončila koncem roku 2003 lokomotivami 742. V 80. letech se používaly stroje řady 720
a vyjímečně i brejlovci řady 753. Na české straně byla z této tratě ještě vlečka do cihelny - ta byla zrušena začátkem 70. letech.
V březnu 2000 byl snesen úsek mezi nákladištěm Mlýnický dvůr (dřevosklad) a státní hranicí. Zbývající část byla pak
snesena v roce 2004 až za most přes Opavici (torzo mostu v první části tratě). Na polské straně trati osobní doprava pokračovala
a do zastávky Pietrowice Glubczyckie jezdily například v roce 1964 tři páry osobních vlaků, z toho jeden z Ratiboře.
V roce 1969 na trati jezdily už jen dva páry osobních vlaků a 1. června 1970 byla osobní doprava zastavena. Nákladní doprava
byla provozována až do listopadu 1978 ( nakládala se cukrovka a kámen z kamenolomu v Braciszowě ve stanici Mokre Glubczycke).
Od 29.5.1983 byla osobní doprava na trati opět obnovena. Na dvou párech osobních vlaků Racibórz - Pietrowice Glubczycke jezdila
souprava TKt 48 + čtyřdílná patrová jednotka. V té době byla už zrušena zastávka Zopovy Rowne. Koncem srpna 1983 byla po třech
měsících osobní doprava definitivně zastavena. Dne 28.1.1993 se v Glubczycích konala komisienelní prohlídka tratě, která měla za následek její
úplné uzavření v km 38.480 - 52.265 (Glubczyce - státní hranice PL). V období květen - červen 1996 byl na silnici č. 38 vybudován nový silniční
úsek, který měl za následek zasypání krátkého úseku tratě – v následujících letech pak byla trať úplně snesena …
 
... kolej do Krnova od Glubčic …
 
... tady je začátek ... konce ...
 
... o kousek dál ...
 
... poslední kus kolejí ...
 
... vjezdové návěstidlo, sice od Opavy, ale ještě před lety stálo i od směru z Glubčic ...
... pravé vjezdové návěstidlo sneseno v roce 2002, předvěst ještě dříve - byla už nefunkční ...
 
... přejezd u zahrádek ...
 
... dál už je to všechno pryč ...
 
... most přes Opavici ...
 
... spíše co z něj nešlo už ukrást …
 
... :-) …
 
... a ještě od vody ...
 
... z druhého břehu ...
 
... dále pak ještě pár pražců ...
 
... zábradlí starého mostku ...
 
... pěšinka k doupěti bezdomovců ... sem tam nějaký ten kus pražce ...
 
... rovinka - rok 2008 a v roce 1997 ... (vyfoceno náhodně při zdokumentovávání rozsahu povodně) ...
 
... nějaký kousek kdoví čeho ...
 
... kilometrovník ...
 
... další přejezd ...
 
... ještě jednou ...
 
... dále pak do hustě zarostlého místa ...
 
... trať pomalu stoupá a táhlým zářezem ...
 
... se dostáváme k bývalému nákladišti dřeva ...
 
... na nákladišti je 53 km od polské Ratiboře ...
 
... opuštěné prostory dřevařské vlečky ...
 
... ještě pár desítek metrů tratě na českém území ...
 
... bývalý přejezd - silnice Krnov - Glubčice ...
 
... kousek vyšlapaná pěšina a vzhůru do Polska ...
 
... silniční hraniční přechod ...
 
... opět hustě zarostlý úsek jsme museli obejít po silnici ...
 
... po nějakém kilometru se opět dostáváme na trať - místy podmočenou a už dobře schůdnou ...
 
... z lesa se pak blížíme k první polské zastávce ....
 
... zachovalý přejezd a hned za ním zastávka Pietrowice Glubczyckie ...
 
... za zastávkou pokračuje trať do kilometr vzdálené další stanice ...
 
... stanice Mokre Glubszyckie a dále pak trať vede opět velmi zarostlým úsekem, který musíme obejít ...
 
... k trati se dostáváme až v místě kde trať přetínala silnice - v 90. letech most zrušen a silnice narovnána ...
 
... ještě dost zachovalý ...
 
... na mostě ...
 
... zarostlá trať pokračuje dále k zasypanému místu, kde nyní vede silnice ...
 
... část zrušené silnice s mostem ...
 
... narovnaná silnice - pod místem kde je silnice rozšířena vedla trať ...
 
... bohužel se nepodařilo dále projít po pokračování tratě a dostat se ke stanici Zopovy Róvne a tak dále pokračujeme od tohoto místa ...
... rovinka tak dva kilometry před Glubčicema ...
 
... další přejezd a v dálce glubčické panorama ...
 
... jediná mašina, která tady jezdí :-) ...
 
... obloukem od Krnova přijíždíme do Glubčic ...
 
... :-) ...
 
... blížíme se k místu kde zase narážíme na koleje ...
 
... ještě míjíme 38,2 km od polské Ratiboře a zároveň 17 km od Krnova ...
 
... kolej vlevo v pokračování od Raclawic a vpravo v pokračování od Krnova společně s odjezdovými návěstidly ...
 
... také potkáváme / jen míjíme :-( / dvě polské šotoušky :-) ...
 
... a už brzdíme ve stanici Glubčice ...
 
... na druhou kolej k druhému peronu přijede osobní vlak z Krnova :-) ...
 
... stanice Glubčice osiřela po úplném zastavení osobní dopravy na trati Raclawice - Ratiboř 2.4.2000 :-( ...
 
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *