... železniční stanice Ostrava - Vítkovice (2014) ...
 
... autorem nádražní budovy ve Vítkovicích v roce 1963 byl architekt Josef Danda (1906 – 1999) ...
... jeho realizace se počítá k nejlepším příkladům bruselského stylu v české architektuře ...
... nádraží Ostrava - Vítkovice bylo před lety vstupní bránou do světa hutnictví ...
... denně tudy procházely tisíce cestujících a dnes je téměř liduprázdné a opuštěné ...
... při bloudění po nádraží si myslíte, že se zde zastavil čas ...
... jak dlouho ještě ten čas zde bude stát a jestli vůbec nebo půjde vše k zemi :-( je zatím ve hvězdách ...
 
... Ostrava - Vítkovice pohled na budovu z druhého nástupiště ...

... Ostrava - Vítkovice schodiště na nadchod do budovy ...

... Ostrava - Vítkovice zřejmě dopravní kancelář ...

... Ostrava - Vítkovice druhé nástupiště ze směru od Českého Těšína ...

... Ostrava - Vítkovice první nástupiště a budova ze směru od Českého Těšína ...

... Ostrava - Vítkovice před vestibulem od města ...

... Ostrava - Vítkovice prostor před vestibulem ...

... Ostrava - Vítkovice celkový pohled od cesty ...

... Ostrava - Vítkovice vchod do vestibulu (t.č. uzavřený) ...

... Ostrava - Vítkovice boční vchod do vestibulu ...

... Ostrava - Vítkovice všude zákaz kouření ...

... Ostrava - Vítkovice kdysi informace ...

... Ostrava - Vítkovice uzavřená úschovna plus výdej a podej zavazadel a spěšnin ...

... Ostrava - Vítkovice občerstvení a osobní pokladny ...

... Ostrava - Vítkovice výdejny jízdenek ...

... Ostrava - Vítkovice jedno ze stále funkčních okýnek - nádherné retro závěsy :-) ...

... Ostrava - Vítkovice ostatní pokladny uzavřené ...

... Ostrava - Vítkovice asi nějaké udržovací práce ve vestibulu ...

... Ostrava - Vítkovice vestibul na opačné straně ...

... Ostrava - Vítkovice trafika, pitná voda a WC ...

... Ostrava - Vítkovice funkční trafika, potraviny a stánek s pečivem ...

... Ostrava - Vítkovice odjezdy vlaků, uzavřený vchod na první nástupiště a výstavka hasících přístrojů ...

... Ostrava - Vítkovice ...

... Ostrava - Vítkovice opět uzavřené schodiště na první nástupiště a schodniště na nadchod na druhé nástupiště ...

... Ostrava - Vítkovice z nadchodu dveře do patra vestibulu a dolů schodiště do vestibulu ...

... Ostrava - Vítkovice uzavřené patro vestibulu ...

... Ostrava - Vítkovice dveře vstupu do nadchodu ke druhému nástupišti ...

... Ostrava - Vítkovice pohled z opačné strany nadchodu směrem do vestibulu ...
 
... Ostrava - Vítkovice schodiště z nadchodu na druhé nástupiště ...

... Ostrava - Vítkovice ukazatelé směrů na druhém nástupišti ...

... Ostrava - Vítkovice a poslední pohled ze schodiště nadchodu ...