Chomýž (Krnov - Chomýž) bývalá zrušená zastávka na trati 292
 
... Chomýž - vesnice patřící k místní části Krásné Loučky města Krnova ...
... německy Komeise, dříve Comeise, polsky Chomiąża ...
... zastávka byla v provozu od 1.1.1890 ...
... do jízdního řádu 1960/1961 zastávka nesla název Chomýž ...
... od JŘ 61/62 zastávka přejmenována na Krnov - Chomýž ...
... na zastávce se přestávkami vydávaly lepenkové jízdenky do 25.5.1968 ...
... od 26.5.1968 tj. od JŘ 68/69 prodej jízdenek a služba zrušena ...
... začátkem 70. let byla do Chomýže zavedena linka MHD z Krnova ...
... zavedení MHD znamenalo odliv většiny cestujících ...
... od 23.5.1971 tj. od JŘ 71/72 na zastávce přestaly vlaky zastavovat ...
... v JŘ 71/72, 72/73, 73/74 stále zastávka uvedena, ale všechny vlaky uvedeny bez zastavení ...
... od JŘ 74/75 přestala být již zastávka uvedena v jízdním řádu ...
... poté následně budova zastávky stržena a již nikdy neobnovena ...
 
... dnes už jde jen ztěží nalézt nějeké pozůstatky této zastávky ...
 
... proslýchá se však, že je snaha do budoucna zastávku znovu obnovit ...
... a to zatím prý s pracovním názvem Krnov - Horky ??? ...
... nevím proč né opět Krnov - Chomýž ...
... jediné vodítko pak je leda podle blízkého potoka Hůrka ...
 
... nakolik jsou tyto informace horké :-) ukáže až čas ...
 
... níže uvedené fotografie alespoň trochu více přiblíží polohu a umístění zastávky ...
 
... příchod ze silnice procházející obcí Chomýž ...

... před bývalou školou doleva směrem k fotbalovému hřišti ...

... pohled zpět od hřiště k silnici ...

... pohled od hřiště k procházející trati ...

... tady asi tak nějak byla přístupová cesta k zastávce ...

... čelní pohled na umístění zastávky ...

... jediný pozůstatek budovy zastávky - malá část základů ...

... pohled na umístění budovy zastávky ze směru od Krnova ...

... a takto tehdy o zrušení zastávky v květnu 1971 mohli psát v novinách ...