Tra 282 Vsetín - Velké Karlovice
 
... Vsetín ...

... Vsetín ...

... Vsetín koleje směr Valašské Meziříčí ...

... Vsetín vestibul ...

... Vsetín od cesty ...

... Vsetín lokomotiva ...

... Vsetín lokomotiva ...

... odbočka Bečva - koleje přímo směr Horní Lideč, koleje vlevo Velké Karlovice ...

... Ústí u Vsetína zastávka ...

... Janová ...

... Hovězí ...

... Huslenky ...

... Huslenky zastávka ...

... Halenkov zastávka ...

... Halenkov ...

... Nový Hrozenkov zastávka ...

... Nový Hrozenkov ...

... Karolinka zastávka ...

... Karolinka ...

... Velké Karlovice zastávka ...

... Velké Karlovice ...

... Velké Karlovice ...

... Velké Karlovice ...

... Velké Karlovice ...

... Velké Karlovice konec tratě ...

... Velké Karlovice celkový pohled  ...

... Velké Karlovice krytý peron ...

... Velké Karlovice vestibul ...
 
... Velké Karlovice od cesty ...
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *