Mimořádná nabídka

Soukromá firma VESELÝ

pro Dezinfekci,Dezinsekci a Deratizaci

Tel.: 0508/330 340

        0508/381 307

        0602/788 459

E-mail:des.vesely@email.cz

 

V á m N a b í z í :

1. Nejvyšší kvalitu

2. Nejnižší ceny

3. Dvacetiletou praxi v oboru

4. Špičkové přípravky z dovozu

5. Nejmodernější technologii

6. Nepožadujeme devizovou účast

7. Neúčtujeme dopravu

 

Provádíme dezinfekci,dezinsekci a deratizaci neboli akutní nebo preventivní zásah proti škodlivým hlodavcům,obilním škůdcům a obtížnému hmyzu (rus,šváb,moucha,atd.) ve vašich objektech a preventivní i ohniskovou dezinfekci v objektech živočišné výroby.

 

 

DERATIZACI

 

Provádí naše firma granulovanou nástrahou s Talonem od Anglické firmy ICI PLANT PROTECTION nebo mořeným obolím Lanirátem od firmy CIBA GEIGY ze Švýcarska,po případě nástrahou obilí ovesných vloček masokostní moučky stolního oleje,ryb a jiných komponentů s tuzemským přípravkem Kumatox.Také provádíme plošnou deratizaci smluvními cenami podle specifikace objektu.

CENY

 Granulovaná nástraha s Talonem…… ...55Kč/1kg 

 Granulovaná nástraha s Lanirátem…....45Kč/1 kg

 Nástraha s Kumatoxem……………….15Kč/1 kg

 

Dezinfekci,Dezinsekci i Deratizaci provádíme také po dohodě se zákazníkem smluvními cenami.

DEZINSEKCI

Tj.likvidaci obtížného hmyzu(rus,šváb,mouchy apod.). Provádí naše firma nejmodernější technologií,tj.termickým aerosolem špičkovými přípravky z dovozu jako je například REZLIN,CIMBUSCH,NEOPINAMIN,ACTELLIC POG,PHYBUTHRIN apod. a nebo kombinací těchto přípravků čímž dochází k pronikavému zvýšení jejich účinku.

Tato technologie, kromě toho, že je vysoce účinná,má ještě další výhodu,a to , že při aplikaci nedochází k znečištění stěn,koberců, nábytku apod. Byly provedeny testy, jak v potravinářském sektoru i v sektoru strojírenském a ve všech těchto provozech bylo zjištěno, že tento způsob aplikace, tj.termický aerosol nezanechává na finálních výrobcích žádné stopy a ani ve výrobních etapách je nijak nepoškozuje. Proto byl po náročných zkouškách termický aerosol doporučen.

CENY

 

Účtujeme 0.20 Kč za 1 m3 pouze s doúčtováním materiálu s materiálem cena 1 m3 činí 0.36 Kč

Dezinsekce postřikem

Provádí naše firma špičkovými přípravky z dovozu, jako je FICAM, COOPEX, EMPIRE, C-OTHRINE, AMBUSCH apod., za 0.15 Kč/m2, pouze s doúčtováním spotřebního materiálu, opět bez dopravy a dalších přirážek.

DEZINFEKCE aerosolem-(Formalínem)

Dezinfekce aerosolem provádíme v objektech živočišné výroby, v drůbežářských provozech i v provozech pro jiné určení kde není možné použít klasickou dezinfekci mokrou cestou. Výrobní prostory potravinářského průmyslu, mastné výroby , dílny, linky, Formalin dezinfikuje pohlcuje pach oživuje prostředí. Dezinfekce aerosolem je prováděna aerosolovým zmlžovačem, takže nedochází k poškození vodou.

 

 

CENY

Dezinfekce formalínem za 0.20 Kč 1m3 doúčtovává se materiál

Formalin na 1000 m3 15-20 l Formalin

DEZINFEKCI postřikem

Provádíme v objektech živočišné výroby přípravky DIKONIT, CHLORAMIN B, JODONAL A, PERSTERIL nebo přípravkem SAVO, buď jako veterinární dezinfekci 1 l/m2 plochy, nebo jako dezinfekci preventivní 0.1 l/m2 plochy v koncentracích podle státních norem, nebo doporučených veterinárním lékařem případně nařízením okresním hygienikem. Účinnost dezinfekce je kontrolována pracovníky veterinárního zařízení a doklad o provedené dezinfekci slouží též pro potřeby státní pojišťovny pro případ úhrady za ztráty vzniklé různými nákazami.

CENY

Veterinární dezinfekce 0.50 Kč/m2 +spotřební materiál

Dezinfekce preventivní 0.15 Kč/m2 +spotřební materiál

Dezinfekce aerosolem 0.20 Kč/m2 +spotřební materiál

 

Nabídka pro chovatele drůbeže

Při uzavření smlouvy na provádění veterinární dezinfekce na halách po drůbeži nabízíme tyto zaváděcí ceny:

veterinární dezinfekce………………….0.50Kč za 1m2

dezinfekci aerosolem formalín…………0.20Kč za 1m2

 

Materiál:

Dykonit……………….. 1kg 107Kč

Chloramin B……………1kg 77Kč

Formalín………………..1kg 13Kč

Deratizaci na halách provádíme průběžně celý rok zdarma.

V letních měsících provádíme postřik proti mouchám na šatnách zaměstnanců zdarma.

Provádíme postřik proti růstu trávy smluví cenou za materiál.

Špičková kvalita všech prací je zajištěna,jednak použitím nejmodernější technologií,přípravky z dovozu,tak i pracovníky,kteří tuto práci vykonávají,poněvadž se jedná o profesionály s 30-ti letou praxí v oboru.Naše snaha je být v České republice nejlevnější a v kvalitě nejlepší.Na dlouholetou spolupráci s Vámi se těší Soukromá firma pro DEZINFEKCI,DEZINSEKCI A DERATIZACI.

 

 

Hlídací služba

Zajišťujeme také ostrahu objektů hlídací službou

Ostrahu objektu provádíme smluvní cenou dle vybavení objektu počtem hlídačů a technikou.

Objekt o ostraze 5 hlídačů(den 2,noc 1 hlídač účtujeme již od 58 000 Kč měsíčně).

 

 

 

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

 

Provádíme také úklidové práce moderní technikou a novými ekologickými přípravky.Jedná se o kanceláře,šatny,chodby,dílny na záchodech provádíme také každé čtvrtletí dezinfekci zdarma plus vůně do kanceláří,čištění oken a praní záclon 2x ročně.Úklidové práce provádíme po dohodě smluvními cenami podle prostředí ve kterém se bude uklízet.Na šatnách dáváme jednou ročně nástrahy proti škodlivým hlodavcům zdarma.Také ošetřujeme aerosolem proti obtížnému hmyzu smluvní cenou včetně materiálu.

 

Jaroslav & David Veselý

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *