Venezuelská republika
Zdroj BongoBongo.czVenezuelská republika
Rozloha: 912 050 km2
Počet obyvatel:
20,6 milionu
Hlavní město: Caracas (3,5 milionu obyvatel)
Úřední řeč: španělština
Náboženství: křesťanství
Měna: Bolívar (VEB) =
100 centimů


HISTORIE
Území této jihoamerické země objevil Kryštof Kolumbus na samém konci 15. století, poté nastala kolonizace Španěly. Na začátku 19. století vyhlásily Spojené státy venezuelské nezávislost, ale pak je Španělsko znovu ovládlo. Definitivní nezávislost vyhlásila Venezuela v roce 1819, ale od počátku zemí zmítaly občanské války, převraty, střídání vlád. Teprve od konce šedesátých let 20. století se situace stabilizovala.

VSTUPNÍ PODMÍNKY
Cestovatel potřebuje platný cestovní pas, vízum, zpáteční letenku nebo doklad prokazující pokračování cesty z Venezuely. Režim vstupu českých občanů do Venezuely je jednoznačně podřízen druhu víza. Turistické vízum (Visa de Turista) - turista z ČR se musí při žádosti o vízum do Venezuely prokázat pasem platným alespoň 1 rok od data podání žádosti. Platnost turistického víza je 60 dnů od vydání, během jeho platnosti lze 3x vstoupit do země. V případě zájmu o prodloužení víza je nutno se dostavit do kanceláře úřadu Departamento de Turismo Ministerstva vnitra v Caracasu (Ministerio de Relaciones Interiores). K žádosti o turistické vízum je nutno: a) vyplnit žádost o vstup, vyplnit prohlášení o zodpovědnosti za svůj pobyt ve Venezuele a o úmyslu zemi do vypršení platnosti víza opustit, zaplatit správní poplatek 30 USD, přiložit 1 fotografii pasového formátu z nedávné doby, přiložit kopii občanského průkazu, předložit zpáteční letenku nebo letenku prokazující pokračování cesty z Venezuely do další země, přiložit bankovní reference, doložit údaje o posledním zaměstnání žadatele (příjem, funkce, trvání) a kopii občanského průkazu osoby, která potvrzuje tyto údaje. Pokud je žadatel svým vlastním zaměstnavatelem, tyto údaje je nutno notářsky potvrdit a doložit výpis z obchodního rejstříku, b) přiložit prohlášení o zaplacení daně z příjmu (podle zkušeností ministerstva financí není zastupitelskými úřady Venezuely při udělování víz většinou vyžadováno, přesto je úřadem DEX - Directória de Extranjería - Ministerstva vnitra předepsáno a český občan by na ně měl být připraven). Tranzitní vízum (Visa de Tránsito) - vydává se pro osoby, které zůstanou na území Venezuely méně než 72 hodin. Vízum obchodní (Transeúnte de Negocios) - pro cizince, kteří přijíždějí do Venezuely realizovat obchodní aktivity, vyvíjet technickou, vědeckou, kulturní a uměleckou činnost. Vízum studentské (Transeúnte de Estudiantes) - pro cizince přijíždějící za účelem studia. Vízum pracovní (Transeúnte Laboral) - pro cizince najaté společností či osobou, aby poskytli ve Venezuele své služby. Platnost je 1 rok, počet vstupů je neomezený. Vízum doprovodné (Acompaňante Laboral) - pro partnery a děti cizince, který přijíždí pracovat do Venezuely. Přechodná víza (obchodní, studentské, pracovní, doprovodné) vydává úřad Ministerstva vnitra Dirección de Extranjería DEX. Je nutno si je vyžádat na adrese: Ministerio de Relaciones Interiores Dirección General Sectorial de Extranjería, Edificio ONI-DEX. Odpověď lze očekávat cca za 15 pracovních dnů. O turistické vízum je možno zažádat na velvyslanectví Venezuely, které sídlí na adrese Jánský vršek 2/350, Praha (02/57313740, 57313741, fax: 57313742, úřední hodiny pondělí až pátek 9 až 15 hodin). Víza na hraničních přechodech či na letišti nejsou udělována. Přihlašovací povinnost cizinců na území Venezuely není zavedena. Dovoz neobchodního zboží pro osobní spotřebu je osvobozen od celních poplatků. Dovoz a vývoz valut není omezen. Povinná směna valut není zavedena. Zastupitelské úřady Venezuely však někdy požadují při žádosti o vízum doložit solventnost žadatele. Požadavek prokazovat zajištění finančních prostředků pro pobyt ve Venezuele je zahrnut v požadavcích k žádostem o vízum, a to formou bankovní reference.

KDY A JAK
Venezuela je navzdory mnohdy do očí bijící chudobě krásnou zemí s úchvatným pobřežím, kokosovými parky a zelenou přírodou. Podnebí je velmi různorodé, v nížinách očekávejte horké tropické podnebí, u pobřeží zase vlhký mořský vzduch. Období sucha trvá od prosince do dubna, období dešťů mezi květnem a prosincem. Ideální doba pro návštěvu Venezuely je mezi lednem a dubnem, kdy jsou dny horké, slunečné a příjemné. Do venezuelského hlavního města Caracasu létají mezinárodní společnosti ze Spojených států a Velké Británie, cestovatelé proto musí přesedat. Po vodě se dá do Venezuely přicestovat jen z ostrovů v Karibiku. Cesta po souši vede přes Kolumbii a Brazílii, ale není bezpečná, protože silnice protíná území, na němž operují kolumbijské teroristické skupiny.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Zastupitelský úřad ČR: Embajada de la República Checa, Quinta Isabel, Calle Los Cedros, Country Club, Apartado 61.981, Caracas 1060-A, tel.: 0132/0582/2611746. Důležitá čísla: Policía Metropolitana, vyšetřovací (PTJ) 160, Guardia Nacional 168, pohotovostní služba 169, 197, dopravní policie 167, ambulance Silva 0058-2-2657182, 9536661, Del Este 0058-2-2617871, 2675612. Záchranné služby: Aaeroambulancia 0058-2-915791, krevní banka (Banco de angre) 0058-2-810655, hasiči Bomberos del Este 0058-2-9874334, La Carlota 0058-2-927386.

NEMOCNICE, SLUŽBY
Poskytnutí zdravotnické péče je bezproblémové, když je poskytována soukromými zařízeními a placena hotově. Státní zdravotnictví je v krizi a vzhledem k akutnímu nedostatku léčiv nebo několika měsíčnímu čekání na bezplatné ošetření je turistům jednoznačně doporučováno obrátit se na soukromý sektor. Státní zdravotnické zařízení poskytne pravděpodobně pohotovostní službu, i její úroveň je však nejistá. Uzavření kvalitního zdravotního pojištění před cestou tedy musí turista věnovat odpovídající pozornost. Služby jsou přijatelné, existuje tu mnoho ubytovacích kapacit s lepší či horší kvalitou. Velmi oblíbené jsou pousadas, stylové domky s kompletním vybavením. Poměrně levné ubytování je v soukromí, musíte však pečlivě zvážit a prozkoumat, čí nabídku přijmete. Venezuela skýtá také luxusní ubytovací kapacity včetně pětihvězdičkových hotelů all inclusiv. Nocování pod širým nebem se rozhodně nedoporučuje vzhledem k velké možnosti okradení a oloupení. Stravování je ve Venezuele velmi levné, dobře se najíte například u pouličních stánků. Musíte ale zvolit jídlo, které prošlo varem, pečením nebo smažením, abyste se vyvarovali případných žaludečních problémů. Restaurace jsou poměrně dobré, platí ale stejné pravidlo. V obchodech najdete široký sortiment zboží za dobré ceny. Elektrické napějí je 110 V, 60 Hz.

DOPRAVA, ČAS
Mezinárodní řidičský průkaz je na území Venezuely platný jen jeden rok. V případě žádosti o místní řidičský průkaz je nutno podstoupit zběžnou lékařskou prohlídku (její platnost je jeden rok, je třeba ji vždy po uplynutí dané doby opakovat, cena za prohlídku je cca 7 USD). Půjčoven je dostatek především v turistických střediscích, věnujte pozornost pojištění. Před zapůjčením vozu se platí záloha, kterou dostanete zpět při vrácení nepoškozeného vozu. Dálniční poplatky se vybírají v některých federálních státech, většinou 100 až 400 bolívarů za projetí úseku dálnice. Na autostrádě z mezinárodního letiště Maiquetía do Caracasu se v současnosti také platí 100 bolívarů. Ostatní doprava není na příliš vysoké úrovni. Železnice jezdí špinavé a přecpané cestujícími, ale zato jsou velmi levné. Stav autobusové sítě i autobusů je špatný, jezdí nepravidelně a také v nich hrozí možnost okradení. Pokud budete chtít navštívit některý z vyhlášených národních parků nebo ostrov Svatá Margarita, budete muset volit leteckou dopravu. Místní čas je minus pět hodin proti našemu času.

NEBEZPEČÍ
V zemi je poměrně vysoká kriminalita, zejména jsou cestovatelé ohroženi pouličními zloději, v bezpečí nejsou ani cenné věci ponechané v hotelovém pokoji. Pokud turista tráví pobyt na jednom místě, doporučujeme využít bezpečnostních hotelových schránek, při cestách do několika turistických oblastí s předpokládaným návratem do Caracasu doporučujeme cestovat jen s fotokopií pasů a letenek. Originály letenek a druhé fotokopie pasů pak spolu s cennými věcmi a rezervní finanční částkou doporučujeme uschovat na zastupitelském úřadu ČR. Pro jedince cestující po Venezuele mimo program organizované turistiky, pokud jim plán cest nedovoluje zastávku na naší ambasádě, dále platí doporučení oznámit na ambasádu příjezd do země a přibližnou trasu pohybu v zemi alespoň telefonicky. Během pobytu v Caracasu není příliš bezpečné pohybovat se pěšky mimo hlavní zóny, zejména po setmění, jiná je situace v turistických centrech (například Mérida, ostrov Margarita). Velmi nebezpečná je návštěva okrajových čtvrtí Caracasu, tzv. ranchitos, kde je běžná i závažná kriminalita. V případě, že je turista okraden, je nutno se nejprve obrátit na Policii PTJ, kde bude sepsán protokol. Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje turisty na vysokou míru kriminality, způsobenou záplavami. Doporučuje věnovat přípravě zvýšenou pozornost a opět uvádí některé důležitá zásady: V případě individuální turistiky je vhodné navštívit po příjezdu do země velvyslanectví ČR, ponechat tu originál letenky, kopii pasu a finanční rezervu a také informovat o přibližném itineráři svého pobytu. Ponechat si rezervu na zaplacení odletové daně, která pro českého občana při pobytu v zemi do 30 dní představuje 21 USD. Vyhýbat se nebezpečným městským čtvrtím a zejména v Caracasu se nepohybovat po setmění pěšky, a to ani po ve dne rušných pěších zónách v centru. Cestovat po Venezuele s kopií pasu. Originál mít uložen na jiném místě a prezentovat jej pouze v případě nutnosti. Finanční hotovost si rozdělit a uložit na několik různých míst, aby v případě okradení turista nepřišel najednou o všechny peníze. Necestovat do Venezuely zbytečně s cennými předměty, jako jsou šperky či drahé hodinky. Pokud jde o ostatní dražší, nicméně potřebné předměty jako jsou kamery či fotoaparáty, je vhodné nenosit je příliš transparentně. Při pobytu v hotelu je vhodné využít možnosti úschovy cennějších předmětů v bezpečnostní schránce. Cestovat raději ve skupině, přičemž je vhodné, aby někdo hovořil alespoň částečně španělsky. Uzavřít před cestou kromě kvalitní zdravotní pojistky také pojištění proti krádežím. Oblast centrálního pobřeží je zcela zničena a pro turisty prakticky uzavřená. Při cestování z Caracasu do východních oblastí je nutno počítat se zpožděními vzniklými v důsledku poškozených a jen provizorně opravených úseků cesty.

OSOBNÍ ZKUŠENOSTI
* Vedle španělštiny se ve Venezuele poměrně bez problémů domluvíte také anglicky, ale i německy, francouzsky a portugalsky (leden 2000).
* Peníze je dobré měnit v místní bance, autorizované směnárně cambios či v hotelu. Kreditní karty (Visa, American Express, Mastercard) stejně jako cestovní šeky jsou běžně přijímány. Kreditní karta Dinner´s Club jen v některých případech (leden 2000).
* Restaurace volte jen kvalitnější, vyhnete se tak nepříjemným žaludečním problémům. Mezi vyhlášené venezuelské speciality patří tequenos, tenké těsto vyrobené ze sýra, omotané kolem prstu nebo hervido, polévka ze šunky, kuřete a ryby. Pijí se především dovážená vína, domácí totiž nejsou z nejlepších. Při objednávání pamatujte na to, že LISA znamená sklenice piva, zatímco TERCIO je celá láhev. Spropitné by mělo činit zhruba deset procent (leden 2000).
* Pokud si budete chtít přivézt typický suvenýr, zvolte si výrobky indiánů, například rákosové rohože, dýmky nebo houpací síť chinchoorros (únor 2000).
* Pamatujte na to, že příliš ležérní a odvážný oděv může vyvolat nevoli obyvatelstva, plavky proto noste výhradně na plážích (únor 2000).
* Budete-li mít štěstí a přijedete zrovna v době festivalů a karnevalů, vypravte se na ně, avšak s velkou obezřetností a opatrností před násilím a krádežemi. Takové akce jsou směsicí kultury indiánů, Afričanů i potomků španělských dobyvatelů (únor 2000).
* Název Venezuela znamená Malé Benátky (Venezia). Vznikl díky tomu, že indiánská obydlí v přístavu Maracaibo připomínala kolonizátorům i pozdějším obyvatelům této kouzelné země právě historické italské Benátky (březen 2000).
* Pokud řeknete, že jste z České republiky, budete mít u řady lidí dveře otevřené. Naše země je totiž ve Venezuele známá, protože první pivo tady začal vařit Čech (duben 2000).
* Pro cestování po hlavním městě Caracasu využijte služeb metra. Je levné, rychlé, poměrně přehledné a hlavně bezpečné (duben 2000).


* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *