Honduras


Zakladni info

Viza: vizova povinnost existuje K udelení víza je treba predlozit: dopis v anglictine nebo španelštine,
v nemz bude uveden úcel a itinerár cesty a místo pobytu vcetne místa ubytování;
fotokopie datových stran pasu; potvrzení o solventnosti (dopis banky nebo zamestnavatele).
Obcané CR mohou zádat o vízum na velvyslanectví Hondurasu v Berlíne.

Vzhledem k tomu, ze se jedná o tzv. konzultované vízum (overování ministerstvem zahranicí
Hondurasu), doba jeho vyrízení trvá minimálne 30 pracovních dní. Zkušenosti mnoha turistu
navíc ukazují, ze vízu není mozné mnohdy získat ani po delší dobe. Cena víza je 10,- USD.
Po uplynutí doby platnosti víza (30 dní) je mozné na Migracním úrade pobyt prodlouzit
o dalších 60 dní. vízum. Výše letištních poplatku pri odjezdu ze zeme ciní 20,- USD.Ceska ambasada: v Hondurasu neni - Velvyslanectví CR v Kostarice.
V Hondurasu CR zastoupena - Honorárním konzulátem v Tegucigalpa.Dulezitá telefonní císla:

zdroj Ministerstvo zahranicnich veci CR

Kreditní karty VISA a MASTERCARD no problem

Hoduras highlights - v anglictine.

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *