[CNW:Counter]
Eurotran 2003 a PC Translator 2004-nejnovější verze překladače světových stránek  šesti jazycích, slovníky Lingea Lexicon 2002, WinGed 2000, Ottův slovník na CD, Domácí učitel angličtiny a němčiny, FormFiller pro práci s formuláři a další kvalitní SW pro usnadnění práce s jazyky a PC - klikněte si pro informace !!!
Přidejte si k oblíbeným položkám
 
Lexie - překládá ON-LINE slovíčka z anglických WWW stránek - vyzkoušejte po omezenou dobu ZDARMA - NOVINKA !!!

Antivirový systém AVG - zaručená past na viry - NOVINKA verze 7

Vítám Vás na stránce s informacemi o antivirovém systému AVG, jednomu z nejlepších systémů pro bezproblémový chod vašeho počítače či počítačové sítě.Naleznete zde informace o programu,možnost objednávek jak jednotlivých licencí,tak multilicencí či Upgrade z nižších verzí za výhodné ceny/v současnosti je nejnovější verze AVG 7.0/.

Pro školy a zdravotnická zařízení/včetně soukromých lékařů a soukromých škol/ jsou velké slevy !!!
Můžete také využít rychlého nákupu v internetovém obchodě s AVG - možnost nákupu je zde !!! - klikněte na tento odkaz !!!

STRUČNĚ O NOVÉ VERZI AVG 7.0

 

Proč vydává firma Grisoft novou verzi AVG? Je několik důvodů, které je nutno posuzovat v kombinaci. Struktura stávající verze, zejména posuzujeme-li ji k nutnosti úprav programů a jejich postupného vylepšování, je nevyhovující. Nová verze je stavěna s ohledem na jednoduchost a rychlost provádění těchto změn. Testovací jádro je upraveno, stávající verze 6.0 bude časem zastarávat a neumožňovala by rychlou reakci na vývoj operačních systémů a na vývoj ve světě počítačových virů. Softwarová podpora stávající verze (tím jsou myšleny zejména aktualizace) je ztížena velikostí aktualizačních souborů a jejich jazykovou závislostí. Nová struktura aktualizací umožňuje dodávat rychle virové aktualizace a odděleně od nich případné programové změny. Důvodů bychom mohli jmenovat podstatně více, dali jsme ale přednost oddělenému seznamu novinek verze 7.0, ze kterých vyplývají veškeré důvody samy.

 

Nové testovací jádro

Je budováno s důrazem na maximální modulárnost celého systému AVG a je společné pro všechny komponenty, využívající jeho služeb. Co přináší nové testovací jádro:

 

Scanování registrů

i”léčení” registrů

imalou velikost aktualizačních souborů (desítky kB u rozdílových)

imazání/léčení zamčených souborů naplánováním na restart

ispolehlivější generickou detekci

inová architektura zpracování spustitelných souborů pro platformy Win32

ispolehlivější heuristika Win32

ikratší přístup k testovanému objektu

isnadnou údržbu a aktualizaci komponent AVG

ispolehlivost testů

 

Testovací rozhraní (user interface)

Doznalo mnoha úprav. Opět jsou k dispozici dvě úrovně testovacího rozhraní Základní a Pokročilé. Hlavní změny se týkají Základního rozhraní, které je přizpůsobené možnostem nastavení z úrovně administrátora (nový AVGADMIN). Zobrazuje pouze ty položky, které administrátor klientovi povolí užívat. Je velmi přehledné a umožňuje nastavení “první úrovně” dle požadavků uživatele (definice “zkratek” k často užívaným funkcím a kontrolním testům.

 

Příklady novinek:

ivelmi jednoduchý způsob spuštění před_definovaného testu

ijednoduchá detekce (příp. stažení) nové aktualizace z internetu

ipřehled naplánovaných testů

izkratky k často užívaným funkcím AVG - utilizace programu

iuživatelské definice horkých kláves

 

AVG Control Center

Zobrazuje jednotlivé komponenty AVG a jejich status. Umožňuje k nim přímý přístup a jejich spouštění nebo konfiguraci. Lze jej spouštět ve dvou pohledech. Opět respektuje nastavení komponent správcem sítě (AVGADMIN). Stejně jako AVG v základním rozhraní umožňuje definici “zkratek” k často používaným funkcím AVG a jejich umístění do pracovního okna. 

 

Příklady novinek:

ipřehledně zobrazuje stav komponent

ijednoduchá změna konfigurace komponenty

izobrazuje stav aktuálnosti AVG

iadministrátor může definovat, které stavy komponent budou

    signalizovány jako funkční (pro uživatele dostupné)

imožnost naplánovat spuštěni testu na start počítače

iutilizace programu (zkratky k často užívaným funkcím)

 

AVG pro Email

Podpora testování pošty je buďto ve formě doplňků pro konkrétní aplikace (Microsoft Outlook, Eudora, The Bat!) nebo jako obecná aplikace (AVG EMS), pracující na úrovni POP3 a SMTP protokolů, která je použitelná pro všechny ostatní emailové aplikace (např. Outlook Express). Každá komponenta může mít vlastní konfiguraci testu včetně volby jazyka pro certifikační texty. Tam kde je to možné lze filtrovat přílohy i podle přípony nebo analýzy obsahu zprávy.

 

AVG Rezidentní štít

Nový “rezident” opět pracuje ve všech operačních systémech Windows 95 a výše.

 

Jazykové verze AVG

Nová verze je připravena jako jazykově nezávislá, obsahuje ty lokalizace, které jsou v danou chvíli k dispozici. V určitých edicích AVG může však být jazyk pevně nastaven, bude-li to  k tomu „obchodní“ důvod.

 

Aktualizace AVG

Stávající řešení aktualizací systému AVG (6.0) je dlouhodobě nevyhovující. Nové řešení výroby, testování a distribuce aktualizačních souborů vychází z modularity AVG 7.0 a bude umožňovat kratší reakční dobu a snadnější distribuci i aplikaci aktualizací.

 

Některé novinky:

imalé aktualizační soubory (řádově desítky kB)

istandardní aktualizace budou vydávány 2x týdně + mimořádné

isnadnější a rychlejší aktualizace

ipodpora autentizace proxy serveru

idetekce nového aktualizačního souboru (AVG i AVGADMIN)

iautomatická detekce připojení na internet (při Dial-up připojení)

ipřípadně přímo i následné stažení aktualizace

 

Centrální správa AVG v sítích – AVGADMIN

AVGADMIN verze 6.0 je velmi univerzálním prostředkem pro správu AVG v počítačových sítích, nicméně má některé poměrně zásadní nedostatky (problematická správa většího počtu stanic – zahlcování sítě, uživatelské prostředí, …) Nový AVGADMIN 7.0 bude odpovídat požadavkům správců sítí, zejména na sítích odpovídajícím standardu MS Windows.

 

Nový AVGADMIN pracuje nad databází, kam jsou ukládána data ze stanic a pro stanice. Tento způsob komunikace je samozřejmě podstatně rychlejší a pro síť méně zátěžový, než komunikace prostřednictvím souborů (AVGADMIN 1.0). Schopnost komunikace pro heterogenní sítě zůstane zachována (např. při vyčlenění počítače - klienta pro databázi – komunikaci). Připraveno je řešení pro menší firmy, kde nejsou požadavky na centrální správu tak náročné a kde je primární centrální instalace a aktualizace, i pro náročnější zákazníky.

 

Příklady novinek:

imožnost definice skupin (nejen pro jednu akci, i obecně)

ivytváření podmíněných filtrů

idetekce nové aktualizace na webu

iautomatické stažení a provedeni aktualizace na stanicích

ihlášení o virech ze všech testovacích komponent systému AVG

ipro správu je využívána databáze

iuživatelé mají svou konfiguraci stejnou na každém počítači

 

 

AVG pro NT/2000/2003 Server

itestování OnClose

itestování bez přihlášení

ipřímá podpora Terminal Serveru

 

Virový trezor 7.0 – novinky:

iMožnost filtrování podle data spuštění testu

iMožnost filtrování podle typu detekovaného viru

iZobrazení detailů k souboru

iTisk obsahu virového trezoru

iExport obsahu trezoru do několika formátů souboru (CSV, TAB...)

iOdesílání souborů k analýze

 

Další novinky

Linux verze AVG (commandline + propojení přes AMAVIS)

AVG pro Microsoft SMS – AVAgent a jeho další verze

 

 

 

NOVÝ LICENČNÍ MODEL AVG

 

Počínaje datem zahájení distribuce nové verze AVG 7.0, přechází výrobce AVG, společnost GRISOFT na nový licenční model. Užívací doba licence systému AVG je od této chvíle dána pevně stanoveným časem, nikoli zakoupenou verzí systému AVG.

 

Naší snahou bylo, je a bude nabízet našim uživatelům výhodnější podmínky k užívání našich produktů. I v případě časových licencí jsme se rozhodli pro základní užívací dobu 24+2 měsíce jako standard u všech komerčních licencí (AVG Single Pro, AVG ML, AVG Email Server Edition (dříve SE)). Většina konkurenčních výrobců nastavuje základní užívací dobu na 12 měsíců, její prodloužení samozřejmě vždy znamená zvýšení pořizovacích nákladů. U speciálních, velmi levných edicí je nastavena kratší užívací doba (například OEM – 12+2 měsíce)

 

 

 

 

 

Co z faktu existence užívací doby plyne?

 

à Registrovaní uživatelé všech komerčních verzí systému AVG budou mít po celou licenční/užívací dobu právo na veškeré novinky v systému AVG, respektive na novinky a vylepšení spadající do jimi užívané edice AVG. Patří sem nejen aktualizace virové databáze (virový update), ale i veškeré programové aktualizace komponent, i případné nové verze systému. Jednoduše řečeno VŠE nové a spadající do typu a času užívané licence je zahrnuto v základní ceně!

 

à Registrovaní uživatelé všech komerčních verzí systému AVG budou mít po celou licenční/užívací dobu právo na bezplatnou technickou podporu, odpovídající jimi užívané edici systému AVG. Tato technická podpora je pro uživatele komerčních verzí nepřetržitá. Pro distribuci aktualizací je k dispozici speciální řešení, využívající rozsáhlé sítě serverů, které rozkládá zátěž downloadů aktualizačních souborů. Toto řešení je vynikající zejména při špičkách, způsobených masivním šířením nového viru. Systém, který v současné době používáme, se jmenuje AKAMAI.  

 

à Registrovaní uživatelé všech komerčních verzí systému AVG budou mít po skončení licenční/užívací doby právo na Upgrade - zvýhodněný přechod na další stejnou licenční/užívací dobu. Týká se i OEM!

 

Licence antivirového systému AVG

 

Nositelem informací o konkrétní licenci systému AVG je Licenční/Prodejní číslo. Toto číslo je zadáváno uživatelem v průběhu instalace AVG a informace v něm obsažené popisují typ licence (například AVG Multilicence), počet licencí (například AVG Multilicence pro 100 instalací) a licenční/užívací dobu (datum do kterého je užívání licence v souladu s licenčními podmínkami AVG).

 

à Bezplatný a placený přechod na novu verzi

 

Všichni uživatelé, kteří zakoupili Antivirový systém AVG ve verzi 6.0 jako prvonákup a jsou registrováni, budou bezplatně převedeni na 24 měsíční licenci AVG verze 7.0. Výjimku tvoří ti uživatelé, kteří přešli na verzi 6.0 z předcházejících verzí - upgrade a uživatelé speciálních verzí AVG (OEM). Tito uživatelé budou moci využít zvýhodněné nabídky upgrade jejich licence.

 

Pro uživatele z oblasti školství a zdravotnictví je již základní cena natolik snížena, že nejsme z režijních důvodů schopni zvýhodnit cenu Upgrade pro tyto organizace. Proto jim bude upgrade dodáván ve stejných cenách jak jsou ceny koncové.

Kontrolní program AVG pro Windows 95/98/NT a vyšší

Většina uživatelů se nejčastěji při své každodenní práci setkává s kontrolním programem AVG. Kontrolní program je k dispozici ve zcela totožné podobě pro operační systémy Windows 95/98 a vyšší.

Kontrolní program komunikuje přímo s uživatelem, nabízí základní testovací funkce, provádí nařízené testy a zpracovává jejich výsledky. Pokud během testů nalezne virovou nákazu, jsou k dispozici funkce pro odstranění nalezeného viru.

Mezi nejdůležitější testy patří :

Dvě rozhraní programu AVG

Dobrý antivirový program je poměrně komplikovaný software. Navíc - požadavky uživatelů na jeho možnosti a obsluhu se radikálně liší. Zatímco správci sítí vyžadují maximum funkcí, maximální možnost nastavení a konfigurací, bežný uživatel má požadavky zcela jiné - chce program, který zvládne vše potřebné, aniž by musel být ovládán odborníkem.

Jak tento rozpor zvládnout ?

Antivirový systém AVG nabízí řešení - stejný program, ale dvě zcela rozdílná uživatelská rozhraní.

Základní rozhraní - pokud nejste počítačový či antivirový odborník a ani jím být nechcete, pak je právě pro vás Základní rozhraní to pravé. Množství ovládacích prvků je omezeno na minimum, program vás "neobtěžuje" s nutností nastavovat něco, čemu stejně nerozumíte. A přesto si můžete být jisti, že výkon testů AVG bude 100%.

Pokročilé rozhraní - pokud chcete mít "vše plně pod kontrolou", použijete pokročilé rozhraní programu AVG. Budete mít k dispozici vše - všechny funkce, jejich konfiguraci prostřednictvím řady pokročilých položek. Upravíte si program AVG tak, aby plně odpovídal vašim požadavkům, i kdyby byly hodně netypické.

Z to nejdůležitější nakonec - obě rozhraní jsou k dispozici v jediném distribučním balení AVG. Nemusíte se složitě rozhodovat dopředu - sami si můžete vyzkoušet, které rozhraní vám bude lépe vyhovovat a to budete používat.

Léčení napadených objektů

Co v okamžiku, kdy přes veškerou opatrnost, nalezne kontrolní program ve vašem počítači virus? Používáte-li systém AVG, nebude situace tak kritická jak na první pohled vypadá.

Funkce, označovaná jako "léčení" je jednou z nejsložitějších v každém antivirovém programu. Pokud se zadíváte pozorně na nabídku antivirových produktů, zjistíte, že řada z nich se tomuto problému snaží za každou ceny vyhnout. Dozvíte se, že napadené soubory máte nahradit zdravými z originálních disket. To, že dnes není tento postup většinou možný (instalace velkých softwarových balíků je příliš složitý proces) se va nabídkových materiálech již nedočtete.

Antivirový systém AVG není z těch programů, které vás "opustí" při prvním problému. Naopak - léčení se snažíme věnovat maximální možnou pozornost. Většinu rozšířených virů umí program AVG léčit a proces léčení je ve většině případů úspěšný.

Navíc - během aktualizací se počet léčených virů neustále doplňuje. Vaše instalace AVG tak bude průběžně reagovat na neustálé změny ve virovém světě.

Jak lze detekovat neznámý virus?

Téměř všechny antivirové programy tvrdí - "dokážeme detekovat 100% známých virů". To je určitě v pořádku, ale nikdo vám již neřekne, že největší nebezpečí hrozí vždy od virů, které se objevily relativně nedávno. Vezmete-li v úvahu proces, který je nutný k tomu aby se virus stal známým - hlášení uživatele o podezřelém chování, doprava podezřelého vzorku do antivirové firmy, zpracování takového vzorku, výroba Update a doprava Update od výrobce k uživateli, zjistíte, že v případě většiny nových virů budete bez příslušné ochrany cca 2 měsíce.

Této "bezpečností díry" jste ušetření, pokud používáte antivirový systém AVG. AVG totiž umí detekovat počítačové viry bez nutnosti, že by virus muselo nejříve "znát".

Jak je to možné?

Testovací jádro AVG je postaveno na principu heuristické analýzy. Samozřejmě, že umí vyhledávat i známé viry, ale kromě toho je schopno i zanalyzovat kód testovaného programu a "pochopit" jeho praktický význam. Dokáže tak zachytit počítačový virus jen proto, že se jedná o počítačový virus - kód obsahuje instrukce s významem, jenž se nemůže u normálních programů objevit.

AVG Rezidentní štít

Důležitou částí antivirového systému AVG je tzv. Rezidentní štít. Tento program - systémový driver - je automaticky aktivován v okamžiku startu vašeho operačního systému a prakticky neustále sleduje všechny prováděné operace - obzvláště pak operace s disketami a se soubory.

Jakmile zjistí pokus o přístup na disketu nebo požadavek na práci se souborem, prověří zda disketa či soubor neobsahují virus. Teprve poté práci s objektem umožní. Rychlost kontroly te tak vysoká, že uživatel nemá možnost zjistit sebemenší zdržení.

Pokud však disketa nebo soubor obsahují virus, uživatel tuto skutečnost okamžitě zjistí. Rezidentní štít zastaví chod celého počítače a na obrazovce vypíše okno s hlášením.

Rezidentní štít tak zabraňuje vniknutí a šíření viru do vašeho počítače - systému.

AVG pro kontrolu E-mailu

Víte, že "makroviry" dnes představují nejrychleji se vyvíjeící skupinu virů? A zkoušeli jste někdy spočítat, kolik nejrůznějších dokumentů si vyměňujete každý den s "vnějším světem"?

Internetová komunikace se během posledních dvou let stala největším zdrojem šíření virové nákazy,

Program AVG pro kontrolu Emailu spolupracuje s poštovními klienty typu MS Outlook klient, MS Exchange klient a Eudora Email klient. Program zkontroluje každý přijímaný Email a jeho přílohy, zda neobsahují virus. Máte tak jistotu, že žádný z přijatých dokumentů nebude zdrojem virové infekce. Podobným způsobem program kontroluje také vámi odesílanou poštu - nemůže se tak stát, že svému nejdůležitějšímu obchodnímu partnerovi omylem odešlete virus.

Navíc - program AVG certifikuje každý zkontrolovaný email - na jeho konec připojí krátký text o provedené antivirové kontrole a jejím negativním výsledku.

AVG Virový trezor

Soubory napadené virem, které není možné léčit, představují nebezpečný zdroj nákazy a musí být z počítače odstraněny. Až donedávna se tento problém řešil prostým smazáním souboru. Ale tento postup neřešil problém pokud se jednalo o velmi důležitý soubor - např. součást operačního systému nebo některý z důležitých dokumentů.

AVG nabízí zajímavou novinku - AVG Virový trezor.

AVG Virový trezor je speciální adresář, do kterého jsou ukládány nevyléčené soubory. Každý uložený soubor je přejmenován a jeho obsah je zakódován, takže nemůže být omylem použit a nemůže se stát zdrojem nové virové infekce.

Umístění souboru do virového trezoru je téměř totožné s odstraněním souboru. Až na jednu vyjímku. Pokud zjistíte, že soubor byl tak důležitý, že virová nákaza nehraje roli, můžete jej z Virového trezoru kdykoliv obnovit.

Protože se systém AVG stále vyvíjí, je možné že po příští aktualizaci budete schopni soubory ve virovém trezoru normálně vyléčit a jako viruprosté vrátit na jejich původní místo.

Aktualizace AVG

Aktualizace je již tradičně jednou z nejsilnějších "zbraní" antivirového systému AVG. Každý měsíc vydává výrobce aktualizační soubor, který je zdarma k dispozici všem uživatelům.

Aktualizační soubory, které jsou k dispozici na Internetu obsahují kromě standardního doplnění databáze známých virů také nejnovější verze výkonných programů.

Nezáleží na tom, jak stará vaše instalace AVG je - pokud získáte aktualizační soubor a provedete aktualizaci, dostáváte systém AVG v jeho nejaktuálnější podobě.

AVG nabízí funkci pro zapomětlivé - pokud mu to dovolíte, každý měsíc si z Internetu stáhne svoji aktualizaci sám.

Bezpečný Internet

Internet se stává stále důležitější součástí našeho světa. Téměř každý den přijímáme a odesíláme eletronickou poštu, téměž každý den procházíme nové a nové WWW stránky, téměř každý den získáváme z Internetu nové soubory.

Možná si každý z nás uvědomuje jak nebezpečné mohou některé informace či sobory být. Ale stejně dobře víme, že již není možné tento způsob komunikace vyloučit.

Vaší bezpečnost musí v tomto případě řešit vás antivirový program. Musí být schopen sledovat vaši činnost, prověřovat získávané informace a varovat vás, pokud by některé z nich obsahovaly virovou nákazu.

Antivirový systém AVG tento úkol spolehlivě plní :

S antivirovým systémem AVG se nemusíte vzdát ani Internetové komunikace ani své bezpečnosti.

 

Ceník a objednávky nejnovější verze Avg 7

 

AVG 7.0 P
AVG 7.0 P je verze určená ke komerčnímu používání.
V ceně je bezplatné získávání aktualizací prostřednictvím INTERNETu.
Počet instalací      Cena celkem v Kč (bez DPH 19 %)
1   1.133
2   3.373
3 - 5   5.115
6 - 10   9.114
11 - 15   13.215
16 - 20   15.880
21 - 25   18.341
26 - 30   21.840
31 - 40   27.722
41 - 50   33.605
51 - 75   42.008
76 - 100   50.411
Cenu multilicencí nad 101 instalací vám sdělím na vyžádání

AVG 7.0 - S
AVG 7.0 - S je verze určená výhradně pro sektor školství a zdravotnictví.
Uvedené slevněné ceny platí i pro soukromé lékaře
a zdravotnická zařízení i soukromé školství.
Počet instalací      Cena celkem v Kč (bez DPH)
1   511
2   810
3 - 5   1.056
6 - 10   1.784
11 - 15   2.450
16 - 20   3.065
21 - 25   3.578
26 - 30   4.193
31 - 40   5.033
41 - 50   5.874
51 - 75   7.554
76 - 100   8.815
Cenu multilicencí nad 101 instalací vám sdělím na vyžádání

Objednávat můžete nejlépe a nejrychleji kompletní sortiment včetně verzí pro Linux, verzí s Kerio Personal Firewall, možností nákupu Upgrade atd.
v internetovém obchodě s AVG - objednávejte zde !!! ,nebo na E-mailové adrese obchod@antivirusavg.cz,
případně faxem na čísle 495 582800 či písemně na adrese Jiří Merkl,Bří.Čapků 349,500 03 Hradec Králové 3 . nebo na tel.495 512652 , 603 360725 .

V objednávce uveďte počet licencí a typ ,Vaši přesnou adresu pro fakturaci a adresu pro dodání.
Program zasílám na dobírku většinou v den objednání, případně po úhradě proforma faktury,kterou Vám obratem odešlu.
Doporučená zásilka obsahuje také daňový doklad a licenční kartu firmy Grisoft.


Osmi jazyčný oboustranný slovník-kvalitní překlady světových jazyků !!!

Pro podrobné informace si klikněte ZDE !!!

Domácí učitel angličtiny a němčiny-multimediální učebnice pro začátečníky i pokročilé!!!

Informace o tomto jazykovém učiteli naleznete ZDE-klikněte si pro podrobné informace !!!

Ottův naučný slovník-28 publikací komplet na CD ROM !!!

Klikněte si zde pro podrobné informace !!!

Eurotran 2003-nejnovější verze překladače WWW stránek z AJ a NJ do ČJ v reálném čase-klikněte si pro informace !!!
 
Odkaz do obchodu s AVG